گروه نرم افزاری آسمان


12 / 10زیارت امام علیه السلام در اول رجب


الإقبال :این زیارت نیز از زیارت هایی است که امام حسین علیه السلام را در اوّل رجب (1) با آن زیارت می کنند و ما از آن رو ، این زیارت را در نیمه شعبان آوردیم و در ماه رجب نیاوردیم ؛ چون اهمّیت نیمه شعبان ، بیشتر است و ما آن را در مکان افضل آوردیم . متن آن ، چنین است : ... هنگامی که خواستی زیارت کنی ، غسل کن و پاک ترین لباس هایت را بپوش و بر درگاه گنبدش ، رو به قبله بِایست و بر سَرورمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و بر امیر مؤمنان ، فاطمه و حسن علیهم السلام ، و بر او و امامان از نسل او که درودهای خدا بر او و بر همه ایشان باد ، سلام بده و سپس ، وارد شو و نزد ضریحش بِایست و خدای متعال را صد مرتبه بزرگ بدار (صد تکبیر بگو) و بگو : سلام بر تو ، ای فرزند پیامبر خدا ! سلام بر تو ، ای فرزند خاتم پیامبران ! سلام بر تو ، ای فرزند سَرور فرستادگان ! سلام بر تو ، ای فرزند سَرور وصیّان ! سلام بر تو ، ای ابا عبد اللّه ! سلام بر تو ، ای حسین بن علی ! سلام بر تو ، ای فرزند فاطمه ، سَرور زنان جهانیان ! سلام بر تو ، ای ولیّ خدا و فرزند ولیّ او ! سلام بر تو ، ای برگزیده خدا و فرزند برگزیده او ! سلام بر تو ، ای حجّت خدا و فرزند حجّت او ! سلام بر تو ، ای حبیب خدا و فرزند حبیب او ! سلام بر تو ، ای سفیر خدا و فرزند سفیر او ! سلام بر تو ای نگه دارنده کتابِ نوشته شده ! سلام بر تو ، ای وارث تورات و انجیل و زبور ! سلام بر تو ، ای امین رحمان ! سلام بر تو ، ای شریک قرآن ! سلام بر تو ، ای ستون دین ! سلام بر تو ، ای درِ حکمت خدای جهانیان ! سلام بر تو ، ای صندوق علم الهی ! سلام بر تو ، ای جایگاه راز خدا ! سلام بر تو ، ای خونِ طلبیده خدا و فرزند خونِ طلبیده او و ای خون انتقام نا گرفته ! سلام بر تو و بر جان هایی که به گِرد تو جای گرفتند و کنار تو فرود آمدند ! پدر و مادر و جانم فدایت باد ، ای ابا عبد اللّه ! مصیبت تو ، بر ما بزرگ است و سوگت بر ما و همه اهل اسلام ، سنگین است . خداوند ، کسانی را که بنیان ظلم و ستم را بر شما اهل بیت پی نهادند ، لعنت کند ! خداوند ، کسانی را که شما را از جایگاهتان راندند و از مرتبتی که خدا در آن جایتان داده بود ، برکنار کردند ، لعنت کند ! پدر و مادر و جانم فدایت باد ، ای ابا عبد اللّه ! گواهی می دهم که سایه بان های عرش ، همراه سایه بان های مردم ، از خون های شما بر خود لرزید و آسمان و زمین ، و ساکنان بهشت و خشکی و دریا ، بر شما گریستند . خدا بر شما به عدد آنچه در علم اوست ، درود فرستد . ای دعوتگر خدا ! من آماده ام ، آماده . اگر پیکرم به هنگام یاری خواهی ات و زبانم به گاهِ کمک خواستنت ، پاسخت را نداد ؛ امّا دل و گوش و دیده ام ، به تو پاسخ می دهد . منزّه است پروردگار ما ! بی تردید ، وعده پروردگار ما ، [ محقّق ] شدنی است . گواهی می دهم که تو ، پاکیزه ، پاک و پاکیزه شده ای و از پاک و پاکیزه و پاکیزه شده هستی . سرزمین ها ، با تو پاک شد . زمینی که تو در آن هستی ، به سبب تو ، پاک است و حرمت ، پاکیزه است . گواهی می دهم که تو ، به عدالت و دادگری فرمان دادی و به آن ، فرا خواندی . تو ، راستگو و صدّیقی و در آنچه که به آن فرا خواندی ، راست گفتی . تو ، خون طلب شده خدا در زمین هستی . گواهی می دهم که تو [ آنچه را که گفتی ] از طرف خدا و جدّت پیامبر خدا و پدرت امیر مؤمنان و برادرت حسن ، ابلاغ کردی و در راه خدا ، خیرخواهی و جهادکردی و خدا را مخلصانه ، عبادت کردی تا اَجَلت در رسید ، و خدا ، به تو بهترین جزای پیشتازان [ در راه حق ] را بدهد و بر تو ، درود و سلام فراوان بفرستد . خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد ، درود فرست و بر حسین مظلوم ، شهید ، هدایت یافته ، کشته اشک ها و اسیر غم ها ، درود فرست ؛ درودی بالنده ، پاکیزه و مبارک ، که آغاز آن تا آسمان ، اوج گیرد ، بی آن که انجامش پایان پذیرد ، برترین درودی که بر یکی از فرزندان پیامبران و فرستادگانت می فرستی ، ای خدای جهانیان ! سپس ، ضریح را ببوس (2) و گونه راست و چپت را بر آن بگذار و گِرد ضریح بچرخ و از چهارسو ، آن را ببوس . شیخ مفید ، گفته است : سپس به سوی ضریح علی اکبر علیه السلام برو و نزد سرش بِایست و بگو : سلام بر تو ، ای صدّیق پاک و پاکیزه ، دوست نزدیک خدا ، فرزند ریحانه پیامبر خدا ! سلام بر تو ، ای شهیدی که برای جلب رضایت خدا شهید شدی ، و نیز رحمت خدا و برکات او ! جایگاهت بسی والا و بازگشتگاهت، شریف است . گواهی می دهم که خداوند ، کوششَت را ارج نهاد و پاداشَت را فراوان قرار داد و تو را به بالاترین قلّه های شرف و افتخار و در غرفه هایی که بر تو منّت نهاد همان گونه که پیش از این بر تو منّت نهاده بود ، ملحق ساخت ، و تو را از خاندانی که آلودگی را از آنان زُدود و پاک و پاکیزه شان ساخت ، قرار داد . درودها و رحمت و برکات و رضوان خدا بر تو باد ! ای سَرور پاک ! در درگاه خدایت ، در برداشتن بارهای سنگین گناه از پشتم و سبک بار کردن من ، شفیعم باش . بر خواری و فروتنی ام در برابر تو و سَرور [ِ همگان ] پدرت که خدا بر شما دو تن ، درود فرستد ، رحم کن . سپس خود را بر قبر بیفکن و بگو : خداوند ، بر شرافتِ اُخروی شما بیفزاید ، همان گونه که در دنیا ، به شما شرافت بخشید و شما را سعادتمند گردانَد ، همان گونه که با شما [ مردمانی را ]سعادتمند کرد . گواهی می دهم که شما ، نشانه های دین و ستارگان جهانیان هستید ، و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! آن گاه به شهیدان که خشنودی خداوند بر آنان باد ، رو کن و بگو : سلام بر شما ، ای یاوران خدا و یاوران پیامبرش ، یاوران علی بن ابی طالب و یاوران فاطمه ، یاوران حسن و حسین و یاوران اسلام ! گواهی می دهم که برای خدا ، خیرخواهی نمودید و در راه او ، جهاد کردید . خداوند ، از جانب اسلام و مسلمانان ، بهترین پاداش را به شما جزا دهد . به خدا سوگند ، به کامیابی بزرگی دست یافتید . کاش با شما بودم و به کامیابی بزرگی دست می یافتم ! گواهی می دهم که شما ، زنده اید و نزد خدایتان ، روزی می خورید . گواهی می دهم که شما ، شهیدان و نیک بختان و دست یافتگانِ به درجات والا هستید . سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! سپس به نزد سر، باز گرد و نمازِ زیارت بخوان و برای خودت ، پدر و مادرت و برادرانت ، دعا کن . آن گاه ، برو و کنار ضریح علی اکبر علیه السلام ، (3) رو به قبله بِایست و بگو : سلام خدا و سلام فرشتگان مقرّب ، پیامبران مُرسَل ، بندگان شایسته و همه مطیعانش از آسمانیان و زمینیان ، بر ابا عبد اللّه الحسین ، و نیز رحمت و برکات خدا ! سلام بر تو ، ای نخستین کُشته از نسل بهترین فرزند از نسل ابراهیم خلیل ! خداوند ، بر تو درود فرستد و نیز بر پدرت ، آن گاه که در باره تو گفت : «خداوند ، کُشندگان تو را بکُشد ، ای پسر عزیزم ! چه گستاخ اند بر [ خدای ]رحمان و بر پرده دری از حرمت پیامبر! دنیا ، پس از تو ، ویران باد !». گواهی می دهم که تو ، فرزند حجّت خدا و فرزند امین اویی . خداوند ، بر کُشندگانت حکم برانَد و آنان را به دوزخ برساند ، و چه مقصد بدی ! خداوند ، روز قیامت ، مرا از دیدار کنندگان و همراهان تو و همراهان جَد و پدر و عمو و برادر و مادرِ مظلوم و پاک و پاکیزه ات قرار دهد . از کُشندگان تو ، نزد خدا بیزاری می جویم و همراهی با شما را در سرای جاودان ، خواستارم . سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! (4) سلام بر عبّاس ، فرزند امیر مؤمنان ! سلام بر جعفر ، فرزند امیر مؤمنان ! (5) سلام بر عبد اللّه ، فرزند امیر مؤمنان ! سلام بر ابو بکر (6) ، فرزند امیر مؤمنان ! سلام بر عثمان ، فرزند امیر مؤمنان ! (7) سلام بر قاسم بن حسن ! (8) سلام بر ابو بکر بن حسن ! (9) سلام بر عبد اللّه بن حسن ! (10) سلام بر محمّد بن عبد اللّه بن جعفر بن ابی طالب ! سلام بر جعفر بن عقیل ! سلام بر عبد الرحمان بن عقیل ! سلام بر عبد اللّه بن مسلم بن عقیل ! (11) سلام بر محمّد بن ابی سعد بن عقیل ! (12) سلام بر عون بن عبد اللّه بن جعفر بن ابی طالب ! (13) سلام بر شما خاندانِ مصطفی ! سلام بر شما ، اهل سپاس و خشنودی ! سلام بر شما ، یاوران و مردان خدا از میان حق مداران و آزمودگان و مجاهدان بینای در راهش ! گواهی می دهم که شما همان گونه اید که خداوندت فرمود : « و بسی پیامبر که گروه های فراوانی همراه او جنگیدند و در برابر مصیبت هایی که در راه خدا به ایشان رسید ، سست و ناتوان نشدند و در هم نشکستند » ؛ و شما ، نه ناتوان گشتید ، و نه خواری نشان دادید تا آن که خدا را در همان راه حق و یاری او و کلمه کامل خدا ، دیدار کردید . خداوند ، بر جان ها و بدن هایتان ، درود و سلامی فراوان بفرستد . به خدا سوگند ، رستگار شدید و من ، دوست داشتم که با شما بودم و به رستگاری می رسیدم . به وعده تخلّف ناپذیر خدایی که خُلفِ وعده نمی کند ، مژده دهید . گواهی می دهم که شما ، برگزیدگان و سَروران شهیدان در دنیا و آخرت هستید . گواهی می دهم که در راه خدا کوشیدید و در راه پیامبر خدا ، جان دادید . شما ، پیشتازان و مجاهدان هستید . گواهی می دهم که شما ، یاران خدا و پیامبر او هستید . ستایش ، ویژه خدایی است که وعده اش را به شما ، راست گردانید و آنچه را دوست می داشتید ، به شما ارائه داد ، و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! سپس به شهیدان ، رو کن و چنین ، سلام بده : سلام بر سعید بن عبد اللّه حَنَفی ! سلام بر حُرّ بن یزید رِیاحی ! سلام بر زُهَیر بن قَین ! سلام بر حبیب بن مُظاهر ! سلام بر مسلم بن عَوسَجه ، سلام بر عُقبه بن سَمعان ! سلام بر بُرَیر بن خُضَیر ! سلام بر عبد اللّه بن عُمَیر ! سلام بر نافِع بن هِلال ! سلام بر مُنذِر بن مُفَضَّل جُعفی ! سلام بر عَمرو بن قَرَظَه انصاری ! سلام بر ابو ثُمامه صائدی ! سلام بر جَون ، غلام ابو ذر غِفاری ! سلام بر عبد الرحمان بن عبد اللّه اَزْدی ! سلام بر عبد الرحمان و عبد اللّه ، دو فرزند عُروه ! سلام بر سَیف بن حارث ! سلام بر مالک بن عبد اللّه حائری ! سلام بر حَنظله بن اسعد شِبامی (14) ! سلام بر قاسم بن حارث کاهِلی ، سلام بر بِشر بن عُمَر حَضْرَمی ! (15) سلام بر عابِس بن شَبیب شاکری ! (16) سلام بر حَجّاج بن مَسروق جُعفی ! سلام بر عمرو بن خَلَف و سعید ، غلامش ! سلام بر حَسّان بن حارث ! (17) سلام بر مُجَمّع بن عبد اللّه عائِذی ! سلام بر نُعَیم بن عَجْلان ، سلام بر عبد الرحمان بن یزید ! سلام بر عمر بن ابی کعب ! (18) سلام بر سلیمان بن عوف حَضرَمی ! (19) سلام بر قیس بن مُسهِر صَیداوی ! سلام بر عثمان بن فَروَه غِفاری ، سلام بر غَیلان بن عبد الرحمان ، سلام بر قیس بن عبد اللّه هَمْدانی ! سلام بر عُمَیر بن کَنّاد (20) ! سلام بر جَبَله بن عبد اللّه ! (21) سلام بر مسلم بن کَنّاد ! سلام بر سلیمان بن سلیمان اَزْدی ! (22) سلام بر حَمّاد بن حَمّاد مرادی ! سلام بر عامر بن مسلم و غلامش مسلم ! سلام بر بدر بن رَقیط و دو پسرش ، عبد اللّه و عبید اللّه ! سلام بر رُمَیث بن عمر ! (23) سلام بر سفیان بن مالک ! سلام بر زُهَیر بن سَیّار ! (24) سلام بر قاسِط و کَرِش ، دو پسر زُهَیر ! سلام بر کِنانه بن عتیق ! سلام بر عامر بن مالک ! سلام بر مَنیع بن زیاد ! سلام بر نُعمان بن عَمرو ! سلام بر جُلاس بن عمرو ! (25) سلام بر عامر بن جُلَیده ! سلام بر زائده بن مهاجر ! سلام برحبیب بن عبد اللّه نَهْشَلی ! (26) سلام بر حَجّاج بن یزید ! (27) سلام بر جُوَیر بن مالک ! (28) سلام بر ضُبَیعه بن عَمرو ! سلام بر زُهَیر بن بَشیر ! سلام بر مسعود بن حَجّاج ! سلام بر عمّار بن حَسّان ! سلام بر جُندب بن حُجَیر ! سلام بر سلیمان بن کَثیر ! سلام بر زُهَیر بن سلیمان ! (29) سلام بر قاسم بن حبیب ! (30) سلام بر اَنَس بن کاهِل اسدی ! (31) سلام بر ضَرغامه بن مالک ! سلام بر زاهر ، غلام عَمرو بن حَمِق ! سلام بر عبد اللّه بن یَقطُر ، همشیر حسین ! سلام بر مُنجِح ، غلام حسین ! سلام بر سُوَید ، غلام شاکر ! سلام بر شما ، ای خداییان ! شما ، گزیده خدا هستید . خداوند ، شما را برای ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام برگزید و خاصّان او هستید که خداوند ، شما را ویژه او ساخت . گواهی می دهم که شما بر دعوت به سوی حق ، کشته شدید و یاری و وفا کردید و خونتان را در کنار فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ، بذل کردید و شما ، نیک بختانی بهره مند و دست یافته به درجات [ بهشت ]هستید . خداوند ، جزای یاری و برادریِ شما را بهترین جزای کسانی که با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شکیب ورزیدند ، قرار دهد . گوارایتان باد ، آنچه عطا شدید و نوش جانتان ، آنچه به شما بخشیده شد ! رحمت خدا به گِرد شما چرخید و با آن ، به شَرَف آخرت رسیدید .1- .به همین دلیل ، علما آن را «زیارت رجبیّه»نامیده اند .
2- .کفعمی در المصباح ، این زیارت را تا این جا آورده و سپس گفته است : و علی اکبر علیه السلام و [دیگر] شهیدان و عبّاس علیه السلام را با آنچه در «زیارت عرفه» خواهد آمد ، زیارت کن .
3- .در کتاب المزار شهید اوّل ، به جای عبارت «آن گاه برو و کنار ضریح علی اکبر...» ، چنین آمده است: «زیارت دیگری برای علی اکبر و دیگر شهیدان ، به تفصیل : هنگامی که خواستی آنها را زیارت کنی ، کنار ضریح علی اکبر بِایست ...».
4- .در المزار شهید اوّل ، در این جا این افزوده آمده است: «سلام بر عبد اللّه بن حسین، طفل شیرخوار! خداوند ، تیراندازِ به او،حرمله بن کاهل اسدی و یارانش را لعنت کند ! » .
5- .در المزار شهید اوّل و بحار الأنوار ، در این جا این افزوده آمده است:«سلام بر عبید اللّه ، فرزند امیر مؤمنان ! » .
6- .در المزار شهید اوّل «أبی بکر محمّد» آمده است.
7- .در بحار الأنوار ، این عبارت نیست: «سلام بر عبد اللّه ، فرزند امیرمؤمنان ! ... عثمان ، فرزند امیر مؤمنان!» .
8- .در بحار الأنوار ، این عبارت نیست: «سلام بر قاسم بن حسن !» .
9- .در المزار شهیداوّل ،این عبارت نیست: «سلام بر ابو بکر بن حسن ! » .
10- .در المزار شهید اوّل ، در این جا این افزوده آمده است:«سلام بر عبید اللّه بن حسن ! و در بحار الأنوار ، این افزوده که : «سلام بر عبد اللّه بن حسین !» .
11- .در المزار شهید اوّل ، آمده است: «عبد اللّه بن عقیل» .
12- .در مصباح الزائر و بحارالأنوارآمده است : «محمّد بن ابی سعید بن عقیل» .
13- .در مصباح الزائر و المزار شهید اوّل ، دراین جا آمده است: «سلام بر عبد اللّه بن مسلم بن عقیل ! » .
14- .در مصباح الزائر، به جای «شبامی»،«شامی» آمده است.
15- .در مصباح الزائر و المزار شهید اوّل و بحار الأنوار ، آمده : «بشیر بن عمروحَضْرَمی» .
16- .در المزار شهید اوّل آمده : «عابس بن ابی شبیب شاکری» .
17- .در مصباح الزائر و المزار شهید اوّل و بحار الأنوار آمده :«حیّان بن حارث» .
18- .در المزار شهید اوّل آمده : «عمران بن کعب انصاری» .
19- .در بحار الأنوار ، آمده : «سلیمان بن عون حَضرَمی» .
20- .در مصباح الزائر و بحارالأنوار به جای «عمیر» ، «عمر» آمده است.
21- .در المزار شهید اوّل ، آمده : «جبله بن علی شیبانی» .
22- .در المزار شهید اوّل ، آمده : «سلمان بن سلیمان اَزْدی» .
23- .در مصباح الزائر و بحار الأنوار ، آمده : «رمیث بن عمرو» .
24- .در المزار شهید اوّل آمده «زهیر بن سیّاب» و در بحار الأنوار ، آمده : «زهیر بن سائب» .
25- .در المزار شهید اوّل ، آمده : «حلاس بن عمرو» .
26- .در مصباح الزائر ، المزار شهید اوّل و بحار الأنوار ، آمده است: «شبیب بن عبد اللّه نهشلی» .
27- .در المزار شهید اوّل ، آمده است: «حجّاج بن بدر» .
28- .در المزار شهید اوّل ، آمده است : «جوین بن مالک» .
29- .در مصباح الزائر و بحار الأنوار ، آمده است: «زهیر بن سلمان» و در المزار شهید اوّل آمده « زهیربن سلیم » .
30- .در المزار شهید اوّل ، در این جا این افزوده آمده است: «سلام بر انس بن کثیر !» .
31- .در مصباح الزائر و المزار شهید اوّل و بحار الأنوار ، در این جا این افزوده آمده است: «سلام بر حُرّ بن یزید ریاحی !» .

ص: 108
توضیحسیّد ابن طاووس می گوید : تعداد شهیدان در «زیارت عاشورا» با نقلی دیگر ، خلاف آنچه در این جا نوشته ایم ، گذشت و گاه در نام هایشان ، کاهش و افزایش و تفاوت هایی دیده می شود و سزاوار است که بدانی خداوند ، تو را با پَروامندی از خویش ، تأیید کند که ما در این موضوع ، از آنچه [ در کتاب ها ] دیده ایم یا برایمان روایت شده ، پیروی می کنیم و در هر جا ، آن گونه که یافته ایم ، نقل می کنیم . پس هنگامی که از آنچه ذکر کردیم ، فارغ شدی خدایت توفیق دهد ، به نزد سرِ حسین علیه السلام باز گرد و نماز زیارت و هر نمازی از آنچه ذکر کردیم ، خواستی ، بخوان و برای خودت ، پدر و مادرت و برادرانت ، فراوان دعا کن که مستجاب می شود ، إن شاء اللّه تعالی ! و چون خواستی با او که درودهای خداوند بر او باد ، وداع کنی ، با برخی از وداع هایی که در پایان زیارت های پیشین آوردیم ، با او وداع کن .12 / 11زِیارَتُهُ فِی النِّصفِ مِن رَجَبٍالمزار للشهید الأوّل :ومِنها [أیِ الزِّیاراتِ المَخصوصَهِ] زِیارَهُ الغُفَیلَهِ فِی النِّصفِ مِن رَجَبٍ 1 ، فَإِذا أرَدتَ ذلِکَ وأتَیتَ الصَّحنَ فَادخُل فَکَبِّرِ اللّهَ تَعالی ثَلاثا ، وقِف عَلَی القَبرِ وقُل : السَّلامُ عَلَیکُم یا آلَ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکُم یا صَفوَهَ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکُم یا سادَهَ السّاداتِ ، السَّلامُ عَلی لُیوثِ الغاباتِ ، السَّلامُ عَلَیکُم یا سُفَنَ النَّجاهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا أبا عَبدِ اللّهِ الحُسَینُ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا وارِثَ عِلمِ الأَنبِیاءِ ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ . السَّلامُ عَلَیکَ یا وارِثَ إسماعیلَ ذَبیحِ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا وارِثَ موسی کَلیمِ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا وارِثَ عیسی روحِ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا وارِثَ مُحَمَّدٍ حَبیبِ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ مُحَمَّدٍ المُصطَفی ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ عَلِیٍّ المُرتَضی ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ فاطِمَهَ الزَّهراءِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ خَدیجَهَ الکُبری . السَّلامُ عَلَیکَ یا شَهیدُ ابنَ الشَّهیدِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا قَتیلُ ابنَ القَتیلِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا وَلِیَّ اللّهِ وَابنَ وَلِیِّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یا حُجَّهَ اللّهِ وَابنَ حُجَّتِهِ عَلی خَلقِهِ ، أشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ الصَّلاهَ وآتَیتَ الزَّکاهَ ، وأمَرتَ بِالمَعروفِ ونَهَیتَ عَنِ المُنکَرِ ، وعَبَدتَ اللّهَ مُخلِصا حَتّی أتاکَ الیَقینُ ، وبَرَرتَ بِوالِدَیکَ وجاهَدتَ عَدُوَّکَ ، وأشهَدُ أنَّکَ تَسمَعُ الکَلامَ وتَرُدُّ الجَوابَ ، وأنَّکَ حَبیبُ اللّهِ وخَلیلُهُ ، ونَجیبُهُ وصَفِیُّهُ وَابنُ صَفِیِّهِ . یا مَولایَ وَابنَ مَولایَ ، زُرتُکَ مُشتاقا فَکُن لی شَفیعا إلَی اللّهِ ، یا سَیِّدی وأستَشفِعُ إلَی اللّهِ بِجَدِّکَ سَیِّدِ النَّبِیّینَ ، وبِأَبیکَ سَیِّدِ الوَصِیّینَ ، وبِاُمِّکَ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِساءِ العالَمینَ . ألا لَعَنَ اللّهُ قاتِلیکَ ولَعَنَ اللّهُ ظالِمیکَ ولَعَنَ اللّهُ سالِبیکَ ومُبغِضیکَ مِنَ الأَوَّلینَ وَالآخِرینَ ، وصَلَّی اللّهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ . ثُمَّ قَبِّلِ الضَّریحَ وتَوَجَّه إلی عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ علیه السلام ، وزُرهُ فَقُل : السَّلامُ عَلَیکَ یا مَولایَ وَابنَ مَولایَ ، لَعَنَ اللّهُ قاتِلیکَ ولَعَنَ اللّهُ ظالِمیکَ ، إنّی أتَقَرَّبُ إلَی اللّهِ بِزِیارَتِکُم وبِمَحَبَّتِکُم ، وأبرَأُ إلَی اللّهِ مِن أعدائِکُم ، وَالسَّلامُ عَلَیکَ یا مَولایَ ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ . ثُمَّ امشِ حَتّی تَأتِیَ قُبورَ الشُّهَداءِ ، فَقِف وقُل : السَّلامُ عَلَی الأَرواحِ المُنیخَهِ بِقَبرِ أبی عَبدِ اللّهِ الحُسَینِ عَلَیهِ السَّلامُ ، السَّلامُ عَلَیکُم یا طاهِرینَ مِنَ الدَّنَسِ ، السَّلامُ عَلَیکُم یا مَهدِیّون (1) ، السَّلامُ عَلَیکُم یا أبرارَ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکُم وعَلَی المَلائِکَهِ الحافّینَ بِقُبورِکُم أجمَعینَ ، جَمَعَنَا اللّهُ وإیّاکُم فی مُستَقَرِّ رَحمَتِهِ وتَحتَ عَرشِهِ إنَّهُ أرحَمُ الرّاحِمینَ ، وَالسَّلامُ عَلَیکُم ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ . زِیارَهُ 3 العَبّاسِ ، ابنِ أمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام ، فَإِذا أتَیتَ مَشهَدَهُ فَقِف عَلی بابِ القُبَّهِ وقُل : سَلامُ اللّهِ وسَلامُ مَلائِکَتِهِ المُقَرَّبینَ وأنبِیائِهِ المُرسَلینَ وعِبادِهِ الصّالِحینَ وجَمیعِ الشُّهَداءِ وَالصِّدّیقینَ ، وَالزّاکِیاتُ الطَّیِّباتُ فیما تَغتَدی وتَروحُ عَلَیکَ یَا بنَ أمیرِ المُؤمِنینَ ، أشهَدُ لَکَ بِالنَّصیحَهِ وَالتَّصدیقِ وَالتَّسلیمِ وَالوَفاءِ لِخَلَفِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وآلِهِ ، الشَّهیدِ المُرسَلِ وَالسِّبطِ المُنتَجَبِ ، وَالدَّلیلِ العالِمِ وَالوَصِیِّ المُبَلِّغِ وَالمَظلومِ المُهتَضَمِ . فَجزاکَ اللّهُ عَن رَسولِهِ وعَن أمیرِ المُؤمِنینَ وعَن فاطِمَهَ وعَنِ الحَسَنِ وَالحُسَینِ أفضَلَ الجَزاءِ ، بِما صَبَرتَ وَاحتَسَبتَ وأعَنتَ فَنِعمَ عُقبَی الدّارِ ، ألا لَعَنَ اللّهُ مَن قَتَلَکَ ولَعَنَ اللّهُ مَن جَهِلَ حَقَّکَ ، ولَعَنَ اللّهُ مَنِ استَخَفَّ بِحُرمَتِکَ ، ولَعَنَ اللّهُ مَن حالَ بَینَکَ وبَینَ ماءِ الفُراتِ ، وأشهَدُ أنَّکَ قُتِلتَ مَظلوما وإنَّ اللّهَ مُنجِزٌ لَکُم ما وَعَدَکُم بِهِ . جِئتُکَ یَابنَ أمیرِ المُؤمِنینَ وافِدا إلَیکَ ، وقَلبی لَکُم مُسَلِّمٌ وأنَا لَکُم تابِعٌ ونُصرَتی لَکُم مُعَدَّهٌ ، حَتّی یَحکُمَ اللّهُ وهُوَ خَیرُ الحاکِمینَ ، مَعَکُم مَعَکُم لا مَعَ عَدُوِّکُم ، إنّی بِکُم وبِإِیابِکُم مِنَ المُؤمِنینَ ، وبِمَن خالَفَکُم وقَتَلَکُم مِنَ الکافِرینَ ، فَلَعَنَ اللّهُ اُمَّهً قَتَلَتکُم بِالأَیدی وَالأَلسُنِ . ثُمَّ انکَبَّ عَلَی القَبرِ وقُل : السَّلامُ عَلَیکَ أیُّهَا العَبدُ الصّالِحُ المُطیعُ للّهِِ ولِرَسولِهِ ولِأَمیرِ المُؤمِنینَ وَالحَسَنِ وَالحُسَینِ عَلَیهِمُ السَّلامُ ، وَالسَّلامُ عَلَیکَ ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ ومَغفِرَتُهُ ورِضوانُهُ ، عَلی روحِکَ وبَدَنِکَ ، أشهَدُ واُشهِدُ اللّهَ أنَّکَ مَضَیتَ عَلی ما مَضی بِهِ البَدرِیّونَ وَالمُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللّهِ ، وَالمُناصِحونَ لَهُ فی جِهادِ أعدائِهِ ، المُبالِغونَ فی نُصرَهِ أولِیائِهِ ، الذّابّونَ (2) عَن أحِبّائِهِ ، فَجزاکَ اللّهُ أفضَلَ الجَزاءِ ، وأوفَرَ جَزاءِ أحَدٍ وَفی بِبَیعَتِهِ لِلحُسَینِ عَلَیهِ السَّلامُ ، وَاستَجابَ لَهُ دَعوَتَهُ وأطاعَ وُلاهَ أمرِهِ ، وأشهَدُ أنَّکَ قَد بالَغتَ فِی النَّصیحَهِ وأعطَیتَ غایَهَ المَجهودِ ، فَبَعَثَکَ اللّهُ فِی النَّبِیّینَ وَالشُّهَداءِ ، وجَعَلَ روحَکَ مَعَ أرواحِ السُّعَداءِ ، وأعطاکَ مِن جِنانِهِ أوسَعَها مَنزِلاً وأفسَحَها غُرَفا ، ورَفَعَ ذِکرَکَ فی عِلِّیِّینَ وحَشَرَکَ مَعَ النَّبِیّینَ وَالصِّدّیقینَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحینَ وحَسُنَ اُولئِکَ رَفیقا ، وَالسَّلامُ عَلَیکَ ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ . (3)1- .فی المصدر: «یا مهدیّین»، والتصویب من بحارالأنوار.
2- .الذَّبُّ : المنع والدفع (الصحاح : ج 1 ص 126 «ذبب») .
3- .المزار للشهید الأوّل : ص 161 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 345 ح 1 نقلاً عن الشیخ المفید قدس سره .12 / 11زیارت امام علیه السلام در نیمه رجب

المزار ، شهید اوّل :از جمله زیارات مخصوص [امام حسین علیه السلام ] ، زیارت غُفَیله (1) در نیمه رجب است . هنگامی که خواستی زیارت کنی و به صحن آمدی ، وارد شو و سه بار تکبیر بگو و بر سرِ قبر بِایست و بگو : سلام بر شما ، ای خاندان خدا ! سلام بر شما ، ای برگزیدگان خدا ! سلام بر شما ، ای سَرور سروران ! سلام بر شما ، ای شیران بیشه ها ! سلام بر شما ، ای کشتی های نجات ! سلام بر تو ، ای ابا عبد اللّه الحسین ! سلام بر تو ، ای وارث علم پیامبران ، و رحمت و برکات خدا بر تو باد ! سلام بر تو ، ای وارث اسماعیل ، ذبیح خدا ! سلام بر تو ، ای وارث موسی ، هم سخنِ خدا ! سلام بر تو ، ای وارث عیسی ، روح خدا ! سلام بر تو ، ای وارث محمّد ، حبیب خدا ! سلام بر تو ، ای فرزند محمّد مصطفی ! سلام بر تو ، ای فرزند علیّ مرتضی ! سلام بر تو ، ای فرزند فاطمه زهرا ! سلام بر تو ، ای فرزند خدیجه کبرا ! سلام بر تو ، ای شهید ، فرزند شهید ! سلام بر تو ، ای کُشته شده ، فرزند کشته شده ! سلام بر تو ، ای ولیّ خدا ، فرزند ولیّ خدا ! سلام بر تو ، ای حجّت خدا ، فرزند حجّت خدا بر خلقش ! گواهی می دهم که نماز خواندی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و خدا را مخلصانه پرستیدی تا اَجَلت در رسید و به پدر و مادرت ، نیکی کردی و با دشمنت ، جنگیدی . گواهی می دهم که تو ، سخن مرا می شنوی و پاسخ می دهی و تو ، حبیب خدا ، خلیل او ، نجیب او ، برگزیده او و فرزند برگزیده اویی . ای مولای من و فرزند مولای من ! با شوق به زیارتت آمده ام تا شفیع من نزد خدا باشی . ای سَرور من ! من با جدّت ، سَرور پیامبران ، پدرت ، سَرور وصیّان ، مادرت فاطمه ، سَرور زنان جهانیان ، نزد خدا شفاعت می جویم . هان ! خداوند ، کُشندگانت را لعنت کند ! خداوند ، ستمکاران بر تو را لعنت کند ! خداوند ، برهنه کنندگان تو را لعنت کند ، و نیز دشمنان تو را از نخستین تا آخرینِ آنان ! خداوند ، بر سَرورمان محمّد و خاندان پاک و پاکیزه اش درود فرستد . آن گاه ، ضریح را ببوس و به علی اکبر علیه السلام رو کن و او را زیارت کن و بگو : سلام بر تو ، ای مولا و فرزند مولای من ! خداوند ، کُشندگان تو و ستمکاران بر تو را لعنت کند ! من با زیارت و محبّت شما ، به خداوندْ تقرّب می جویم و از دشمنان شما ، به خداوندْ بیزاری می جویم . سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ، ای مولای من ! سپس می روی تا به قبرهای شهیدان می رسی . می ایستی و می گویی : سلام بر روح های فرود آمده کنار قبر ابا عبد اللّه الحسین ! سلام بر شما پاکیزگان از آلودگی ! سلام بر شما ره یافتگان ! سلام بر شما نیکانِ خدا ! سلام بر شما و بر همه فرشتگانِ گِرداگِرد قبرهایتان ! خداوند ، ما و شما را در جایگاه رحمتش و زیر عرشش ، گِرد هم آورد که او مهربان ترینِ مهربانان است ، و سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ! زیارت عبّاس ، 2 فرزند امیر مؤمنان علیه السلام : چون به مرقدش رسیدی ، بر درگاه گنبد بِایست و بگو : سلام خدا و سلام فرشتگان مقرّبش ، پیامبران فرستاده اش ، بندگان صالحش ، همه شهیدان و صدّیقان ، پاکان و پاکیزگان [ از فرشتگان ] که هر صبح و شام بر تو در می آیند ، بر تو باد ! ای فرزند امیر مؤمنان ! گواهی می دهم که تو ، در حقّ فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله ، خیرخواهی کردی ، او را تصدیق نمودی ، در برابرش تسلیم بودی و وفاداری کردی ، در حقّ شهیدِ فرستاده شده و سِبط برگزیده و راه نمای دانا و وصیّ دعوتگر و مظلوم حقْ بُرده شده . خداوند ، به تو از جانب پیامبر ، امیر مؤمنان ، فاطمه ، حسن و حسین ، بهترین پاداش را بدهد ، در برابر شکیبایی ای که کردی و به حساب خدا نهادی و یاری دادی ، که بهترین سرای فرجامین را داری . خداوند ، لعنت کند کسی را که تو را کُشت ! خداوند ، لعنت کند کسی را که حقّ تو را نشناخت و حُرمتت را خوار داشت ! خداوند ، لعنت کند کسی را که میان تو و آب فرات ، جدایی انداخت ! گواهی می دهم که تو ، مظلومانه کشته شدی و خداوند ، وعده ای را که به شما داده ، محقّق خواهد ساخت . ای فرزند امیر مؤمنان ! به میهمانی بر تو در آمده ام . دلم در برابر شما تسلیم است و من ، پیرو شما هستم ، یاری ام برایتان ، آماده است تا آن که خداوندْ حکم کند ، که او بهترینِ حکم کنندگان است . من با شما هستم ، با شما ، نه با دشمن شما . من به شما و بازگشتتان ، ایمان دارم و به مخالفان و قاتلان شما ، کفر می ورزم . خداوند ، کسانی را که شما را با دست ها و زبان هایشان کُشتند ، لعنت کند ! سپس ، خود را روی قبر بینداز و بگو : سلام بر تو ، ای بنده صالح مطیعِ خدا و پیامبرش و امیر مؤمنان و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام ! سلام و رحمت و برکات و مغفرت و رضایت خدا بر تو و روح و بدن تو ! گواهی می دهم و خدا را گواه می گیرم که تو ، بر همانی رفتی که بَدریان و مجاهدان در راه خدا و خیرخواهان او در جهاد با دشمنانش و کوشندگان در یاریِ اولیایش و مدافعان از دوستانش رفتند . خداوند ، به تو بهترین پاداش و فراوان ترین پاداشی را بدهد که به وفاداران به بیعتش و پاسخ دهندگان به دعوتش و مطیعان حاکمان امرش می دهد . گواهی می دهم که تو ، در خیرخواهی کوشیدی و نهایتِ توان خود را نهادی . پس خداوند ، تو را میان پیامبران و شهیدان بر انگیخت و روحت را با روح های نیک بختان ، قرار داد و گسترده ترین مکان ها و بازترین غرفه های بهشتش را به تو بخشید و یادت را تا بلندای حضور ، بالا برد و تو را با پیامبران ، صدّیقان ، شهیدان و صالحان ، محشور ساخت که چه نیکو همراهانی هستند ! و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد !1- .این زیارت را به این دلیل «غُفَیله» نامیده اندکه بیشتر مردم ، از خواندن و درک فضیلت آن ، غافل بوده اند .


بیانقال العلّامه المجلسی قدس سره : أقول : هذه الزیاره هی الّتی زاره علیه السلام بها جابر الأنصاری رضی الله عنهفی یوم الأربعین ، وقد قدّمنا ذکرها . وقال السیّد رضی اللّه عنه عند ذکر زیاره النصف من رجب : روی عن ابن أبی نصر قال : سألت الرضا علیه السلام فی أیّ شهر نزور الحسین علیه السلام ؟ قال : «فی النصف من رجب والنصف من شعبان» . ثمّ قال : فأمّا کیفیه زیارته علیه السلام فی هذا الوقت ، فینبغی أن یزار بالزیاره الجامعه فی أیّام رجب ، وسیأتی ذکرها فی الزیارات الجامعه أو بما تقدّم من الزیارات المنقوله لسائر الشهور ، فإنّی لم أقف علی زیاره مختصّه بهذا الوقت المذکور . (1)

راجع : ج 11 ص 190 (الفصل الثامن : الزیارات الجامعه / الزیاره الرابعه) .

12 / 12فَضلُ زِیارَتِهِ فِی النِّصفِ مِن شَعبانَالإقبال عن أبی حمزه الثمالی :سَمِعتُ عَلِیَّ بنَ الحُسَینِ علیهماالسلامیَقولُ : مَن أحَبَّ أن یُصافِحَهُ مِئَهُ ألفِ نَبِیٍّ وأربَعَهٌ وعِشرونَ ألفَ نَبِیٍّ ، فَلیَزُرِ الحُسَینَ علیه السلام لَیلَهَ النِّصفِ مِن شَعبانَ ، فَإِنَّ المَلائِکَهَ وأرواحَ النَّبِیّینَ یَستَأذِنونَ اللّهَ فی زِیارَتِهِ فَیَأذَنُ لَهُم ، فَطوبی لِمَن صافَحَهُم وصافَحوهُ! مِنهُم خَمسَهٌ اُولُو العَزمِ مِنَ المُرسَلینَ : نوحٌ وإبراهیمُ وموسی وعِیسی ومُحَمَّدٌ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وعَلَیهِم أجمَعینَ . قُلتُ : لِمَ سُمّوا اُولِی العَزمِ؟ قالَ : لِأَنَّهُم بُعِثوا إلی شَرقِها وغَربِها وجِنِّها وإنسِها . (2)1- .بحار الأنوار : ج 101 ص 346 .
2- .الإقبال : ج 3 ص 338 ، تهذیب الأحکام : ج 6 ص 48 ح 109 ، مصباح المتهجّد : ص 830 ولیس فیهما ذیله من «فطوبی ...» ، المزار للمفید : ص 42 ح 1 کلّها عن أبی بصیر عن الإمام الصادق علیه السلام ، کامل الزیارات : ص 334 ح 558 کلّها نحوه ، بحار الأنوار : ج 11 ص 58 ح 61 و ص 32 ح 25 و ج 101 ص 93 ح 2 .توضیحعلّامه مجلسی رحمه الله می گوید : این زیارت را جابر انصاری رضی الله عنه در روز اربعین ، خوانده است که ما پیش تر آوردیم و سیّد (ابن طاووس) رضی الله عنه ، هنگام ذکر زیارت نیمه رجب ، گفته است : از ابن ابی نصر ، روایت شده که از امام رضا علیه السلام پرسیدم : در کدام ماه ، حسین علیه السلام را زیارت کنیم ؟ فرمود : «در نیمه رجب و نیمه شعبان» . [سیّد ،] سپس گفته است : امّا کیفیت زیارتش در این وقت . سزاوار است که با «زیارت جامعه» ، در روزهای رجب ، زیارت شود که به زودی در «زیارت های جامعه» ، ذکر می شود ، یا با زیارت های نقل شده برای سایر ماه ها زیارت شود که پیش تر گذشت و من ، بر زیارت مخصوص این وقت ذکر شده ، دست نیافته ام .

ر .ک : ج 11 ص 191 (فصل هشتم : زیارت های جامعه / زیارت چهارم) .

12 / 12ثواب زیارت امام علیه السلام در نیمه شعبان

الإقبال به نقل از ابو حمزه ثُمالی : شنیدم که امام زین العابدین علیه السلام می فرماید : «هر کس دوست دارد که صد و بیست و چهار هزار پیامبر ، با او مصافحه کنند ، حسین علیه السلام را شب نیمه شعبان ، زیارت کند که فرشتگان و روح های پیامبران ، از خداوند ، اجازه زیارتش را می طلبند و او به ایشان ، اجازه می دهد . پس خوشا به حال کسی که با آنان ، مصافحه می کند و آنان هم با او مصافحه می کنند! در میان ایشان ، پنج پیامبر اولو العزم هستند : نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمّد که درودهای خدا بر او و همه ایشان باد » . پرسیدم : چرا آنان را اولو العزم می نامند ؟ فرمود : «چون آنها به سوی شرق و غرب عالم ، و جِن و اِنس آن ، مبعوث شدند» .فضل زیاره الحسین علیه السلام عن أبی حمزه الثمالی عن علیّ بن الحسین [زین العابدین] علیه السلام :مَن زارَ الحُسَینَ لَیلَهَ النِّصفِ مِن شَعبانَ صافَحَهُ روحُ أربَعَهٍ وعِشرینَ ألفَ نَبِیٍّ ، کُلُّهُم یَسأَلُ اللّهَ زِیارَهَ تِلکَ اللَّیلَهِ (1) .

الأمالی للطوسی عن داوود الرقّی عن الباقر محمّد بن علیّ بن الحسین علیه السلام :مَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام فی لَیلَهِ النِّصفِ مِن شَعبانَ غُفِرَت لَهُ ذُنوبُهُ ، ولَم تُکتَب عَلَیهِ سَیِّئَهٌ فی سَنَتِهِ حَتّی تَحولَ عَلَیهِ السَّنَهُ ، فَإِن زارَهُ فِی السَّنَهِ المُستَقبَلَهِ غُفِرَت لَهُ ذُنوبُهُ . (2)

الإقبال عن الصادق علیه السلام :یَغفِرُ اللّهُ لِزائِرِ الحُسَینِ علیه السلام فی نِصفِ شَعبانَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وما تَأَخَّرَ . (3)1- .فضل زیاره الحسین علیه السلام : ص 76 ح 63 .
2- .الأمالی للطوسی : ص 48 ح 59 ، بشاره المصطفی : ص 77 ، مصباح المتهجّد : ص 830 عن مُحَمَّدٍ بن مارد التمیمی ولیس فیه «لیله» ، المزار للمفید : ص 43 ح 3 عن الإمام الصادق علیه السلام ، کامل الزیارات : ص 335 ح 561 عن داوود بن کثیر الرقی وفیهما «زائر الحسین علیه السلام فی النصف» بدل «من زار الحسین فی لیله النصف»، بحار الأنوار : ج97 ص85 ح4 وص87 ح10 وج101 ص100 ح33 وص94 ح9.
3- .الإقبال : ج 3 ص 340 ، کامل الزیارات : ص 337 ح 565 ، فضل زیاره الحسین علیه السلام : ص 77 ح 64 کلاهما عن زید الشحّام وفیهما «من زار قبر الحسین علیه السلام فی النصف من شعبان غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» ، بحار الأنوار : ج 101 ص 98 ح 28 و ص 93 ح 1 .فضل زیاره الحسین علیه السلام به نقل از ابو حمزه ثُمالی ، از امام زین العابدین علیه السلام : هر کس حسین علیه السلام را شب نیمه شعبان ، زیارت کند ، روح بیست و چهار هزار پیامبر ، با او مصافحه می کنند که همگی زیارت [ حسین علیه السلام در ] آن شب را از خدا می طلبند .

الأمالی ، طوسی به نقل از داوود رَقّی ، از امام باقر علیه السلام : هر کس حسین علیه السلام را در شب نیمه شعبان ، زیارت کند ، گناهانش آمرزیده می شود و در آن سال ، گناهی بر او نوشته نمی شود تا سال دیگر برسد ، و اگر در سال بعد نیز او را زیارت کند ، باز گناهانش آمرزیده می شود .

الإقبال از امام صادق علیه السلام : خداوند ، گناهان پیشین و پسینِ زائر حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان را می آمرزد .الإقبال عن معاویه بن وهب عن أبی عبداللّه [الصادق] علیه السلام :إذا کانَ أوَّلُ یَومٍ مِن شَعبانَ نادی مُنادٍ مِن تَحتِ العَرشِ : یا وَفدَ الحُسَینِ ، لا تَخلوا لَیلَهَ النِّصفِ مِن شَعبانَ مِن زِیارَهِ الحُسَینِ علیه السلام ، فَلَو تَعلَمونَ ما فیها لَطالَت عَلَیکُمُ السَّنَهُ حَتّی یَجیءَ النِّصفُ . (1)

مصباح الزائر عن الصادق علیه السلام :مَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام فِی النِّصفِ مِن شَعبانَ ، کَتَبَ اللّهُ عَزَّ وجَلَّ لَهُ ألفَ حَجَّهٍ . (2)

تهذیب الأحکام عن یونس بن ظبیان عن أبی عبد اللّه [الصادق] علیه السلام :مَن زارَ قَبرَ الحُسَینِ علیه السلام لَیلَهَ النِّصفِ مِن شَعبانَ ولَیلَهَ الفِطرِ ولَیلَهَ عَرَفَهَ فی سَنَهٍ واحِدَهٍ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ ألفَ حَجَّهٍ مَبرورَهٍ ، وألفَ عُمرَهٍ مُتَقَبَّلَهٍ ، وقُضِیَت لَهُ ألفُ حاجَهٍ مِن حَوائِجِ الدُّنیا وَالآخِرَهِ . (3)

الکافی عن هارون بن خارجه عن أبی عبد اللّه [الصادق] علیه السلام :إذا کانَ النِّصفُ مِن شَعبانَ نادی مُنادٍ مِنَ الاُفُقِ الأَعلی : ألا زائِری قَبرِ الحُسَینِ! اِرجِعوا مَغفورا لَکُم ، وثَوابُکُم عَلی رَبِّکُم ومُحَمَّدٍ نَبِیِّکُم . (4)

المزار للمفید عن الصادق علیه السلام :مَن زارَ أبا عَبدِ اللّهِ علیه السلام ثَلاثَ سِنینَ مُتَوالِیاتٍ لا فَصلَ فیها فِی النِّصفِ مِن شَعبان ، غُفِرَ لَهُ ذُنوبُهُ . (5)1- .الإقبال : ج 3 ص 339 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 98 ح 26 .
2- .مصباح الزائر : ص 312 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 100 ح 35 .
3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 51 ح 119 ، المزار للمفید : ص 50 ح 1 ، کامل الزیارات : ص 319 ح 541 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 95 ح 11 .
4- .الکافی : ج 4 ص 589 ح 9 ، کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 582 ح 3178 وفیه «یا» بدل «ألا» ، تهذیب الأحکام : ج 6 ص 49 ح 110 وفیه «لیله النصف» بدل «النصف» ، المزار للمفید : ص 43 ح 2 ولیس فیهما «ألا» ، بحار الأنوار : ج 101 ص 94 ح 5 .
5- .المزار للمفید : ص 44 ح 4 ، کامل الزیارات : ص 335 ح 560 عن صافی البرقی ، المزار الکبیر : ص 347 ح 4 ، مصباح المتهجّد : ص 830 عن خداش نحوه ، بحار الأنوار : ج 101 ص 94 ح 7 و ج 97 ص 87 ح 11 .الإقبال به نقل از معاویه بن وهب ، از امام صادق علیه السلام : هنگامی که اوّل شعبان می شود ، منادی ای از زیر عرش ، فریاد بر می آورد : «ای میهمانان حسین ! شب نیمه شعبان ، از زیارت حسین علیه السلام جا نمانید که اگر می دانستید چه در آن است ، سال بر شما طولانی می نمود [ و دیر می گذشت ] تا این که نیمه شعبان بیاید» .

مصباح الزائر از امام صادق علیه السلام : هر کس امام حسین علیه السلام را در نیمه شعبان ، زیارت کند ، خداوندت هزار حج برایش می نویسد .

تهذیب الأحکام به نقل از یونس بن ظَبیان ، از امام صادق علیه السلام : هر کس قبر حسین علیه السلام را شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عَرَفه ، در یک سال زیارت کند ، خداوند ، برایش هزار حجّ مقبول و هزار عمره پذیرفته می نویسد و هزار حاجت از حاجت های دنیوی و اُخروی اش برآورده می شود .

الکافی به نقل از هارون بن خارجه ، از امام صادق علیه السلام : هنگامی که نیمه شعبان می رسد ، مُنادی ای از افق بالا ندا می دهد : «ای زائران قبر حسین! آمرزیده باز گردید که پاداشتان ، بر عهده خدایتان و پیامبرتان محمّد ، است» .

المزار ، مفید از امام صادق علیه السلام : هر کس ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام را در نیمه شعبان ، سه سال پی در پی و بدون فاصله گذاشتن میان آنها زیارت کند ، گناهانش آمرزیده می شود .

الإقبال عن الشیخ أبی الحسن محمّد بن هارون بإسناده :مِن صَلاهِ لَیلَهِ النِّصفِ مِن شَعبانَ عِندَ قَبرِ سَیِّدِنا أبی عَبدِ اللّهِ الحُسَینِ بنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام : أربَعُ رَکَعاتٍ تَقرَأُ فی کُلِّ رَکعَهٍ فاتِحَهَ الکِتابِ خَمسینَ مَرَّهً ، و«قُل هُوَ اللّهُ أحَدٌ» خَمسینَ مَرَّهً ، وتَقرَأُهُما فِی الرُّکوعِ عَشرَ مَرّاتٍ ، وإذَا استَوَیتَ مِنَ الرُّکوعِ مِثلَ ذلِکَ ، وفِی السَّجدَتَینِ وبَینَهُما مِثلَ ذلِکَ ، کَما تَفعَلُ فی صَلاهِ التَّسبیحِ ، وتَدعو بَعدَهُما وتَقولُ : أنتَ اللّهُ الَّذی ... . (1)

کامل الزیارات عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه [الصادق] علیه السلام :یا یونُسُ ، لَیلَهَ النِّصفِ مِن شَعبانَ یَغفِرُ اللّهَ لِکُلِّ مَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام مِنَ المُؤمِنینَ ما تَقَدَّمَ مِن ذُنوبِهِم وما تَأَخَّرَ ، وقیلَ لَهُم : اِستَقبِلُوا العَمَلَ . قُلتُ : هذا کُلُّهُ لِمَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام فِی النِّصفِ مِن شَعبانَ؟ فَقالَ : یا یونُسُ ، لَو أخبَرتُ النّاسَ بِما فیها لِمَن زارَ الحُسَینَ علیه السلام ، لَقامَت ذُکورُ الرِّجالِ (2) عَلَی الخَشَبِ . (3)


1- .الإقبال : ج 3 ص 347 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 342 ح 4 .
2- .رَجُلٌ ذَکَرٌ : قویّ ، شجاع ، أبیّ. والجمع ذُکورٌ (المعجم الوسیط : ج 1 ص 313 «ذکر») . ویراد بالحدیث أنّه لو بیّن الأجر الواقعی لزیاره الحسین علیه السلام لبذل الرجل الشجاع دونها مهجته .
3- .کامل الزیارات : ص 337 ح 566 ، الإقبال : ج 3 ص 339 وفیه «قدّموا من ذنوبهم وقیل لهم : استأنفوا» بدل «تقدم . . . استقبلوا» ، بحار الأنوار : ج 101 ص 95 ح 12 .


الإقبال به نقل از ابو الحسن محمّد بن هارون ، به سندش : از نمازهای نیمه شعبان کنار قبر سَرورمان ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام ، چهار رکعت [ در دو نماز ] است که در هر رکعت ، پنجاه مرتبه «حمد» و پنجاه مرتبه «قل هواللّه أحد» می خوانی و این دو سوره را در رکوع ، ده مرتبه می گویی و هنگامی نیز که از رکوع برخاستی ، همین گونه ، و در هر دو سجده و میان آنها نیز همین کار را می کنی ، مانند آنچه در نماز تسبیح (نماز جعفر طیّار) می کنی و پس از آن دو [ نماز دو رکعتی ] ، دعا می خوانی و می گویی : «تو خدایی هستی که . . .» .

کامل الزیارات به نقل از یونس بن یعقوب ، از امام صادق علیه السلام : ای یونس ! شب نیمه شعبان ، خداوند ، گناهان پیشین و پسینِ زائران باایمان حسین علیه السلام را می آمرزد و به آنها گفته می شود : «عمل را از سر بگیرید» . گفتم : این همه ، برای زائر حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان است ؟! فرمود : «ای یونس ! اگر مردم را از همه پاداش زیارت حسین علیه السلام در آن شبْ آگاه کنم ، مردان شجاع ، بر چوبه دار خواهند رفت» . (1)


1- .یعنی حاضرند در راه زیارت آن شب، جان خود را نیز فدا کنند .


12 / 13زِیارَتُهُ فِی النِّصفِ مِن شَعبانَالمصباح للکفعمی :أمّا زِیارَهُ نِصفِ شَعبانَ وهِیَ لِلحُسَینِ علیه السلام ، فَتَزورُهُ فی لَیلَهِ نِصفِهِ ویَومِهِ بِما سَنَذکُرُ ... . فَتَقولُ ما رُوِیَ عَنِ الصّادِقِ علیه السلام بَعدَ الغُسلِ وَالاِستِئذانِ وَالتَّکبیرِ مِئَهً : الحَمدُ للّهِِ العَلِیِّ العَظیمِ ، وَالسَّلامُ عَلَیکَ أیُّهَا العَبدُ الصّالِحُ الزَّکِیُّ ، اُودِعُکَ شَهادَهً مِنّی لَکَ تُقَرِّبُنی إلَیکَ فی یَومِ شَفاعَتِکَ ، أشهَدُ أنَّکَ قُتِلتَ ولَم تَمُت ، بَل بِرَجاءِ حَیاتِکَ حَیِیَت قُلوبُ شیعَتِکَ ، وبِضِیاءِ نورِکَ اهتَدَی الطّالِبونَ إلَیکَ ، وأشهَدُ أنَّکَ نورُ اللّهِ الَّذی لَم یُطفَأ ولا یُطفَأُ أبَدا ، وأنَّکَ وَجهُ اللّهِ الَّذی لَم یَهلِک ولا یَهلِکُ أبَدا ، وأشهَدُ أنَّ هذِهِ التُّربَهَ تُربَتُکَ وهذَا الحَرَمَ حَرَمُکَ ، وهذَا المَصرَعَ مَصرَعُ بَدَنِکَ ، لا ذَلیلٌ وَاللّهِ مُعِزُّکَ ، ولا مَغلوبٌ وَاللّهِ ناصِرُکَ ، هذِهِ شَهادَهٌ لی عِندَکَ إلی یَومِ قَبضِ روحی بِحَضرَتِکَ ، وَالسَّلامُ عَلَیکَ ورَحمَهُ اللّهِ وبَرَکاتُهُ . ثُمَّ قُل ما رُوِیَ عَنِ الهادی علیه السلام : السَّلامُ عَلَیکَ یا أبا عَبدِ اللّهِ ! السَّلامُ عَلَیکَ یا حُجَّهَ اللّهِ فی أرضِهِ وشاهِدَهُ عَلی خَلقِهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ رَسولِ اللّهِ ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ عَلِیٍّ المُرتَضی ، السَّلامُ عَلَیکَ یَابنَ فاطِمَهَ الزَّهراءِ ، أشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ الصَّلاهَ وآتَیتَ الزَّکاهَ ، وأمَرتَ بِالمَعروفِ ونَهَیتَ عَنِ المُنکَرِ ، وجاهَدتَ فی سَبیلِ اللّهِ حَتّی أتاکَ الیَقینُ ، فَصَلَّی اللّهُ عَلَیکَ حَیّا ومَیِّتا . ثُمَّ ضَع خَدَّکَ الأَیمَنَ عَلَی القَبرِ وقُل : أشهَدُ أنَّکَ عَلی بَیِّنَهٍ مِن رَبِّکَ ، جِئتُکَ مُقِرّا بِالذُّنوبِ لِتَشفَعَ لی عِندَ رَبِّکَ یَابنَ رَسولِ اللّهِ . ثُمَّ سَلِّم عَلَی الأَئِمَّهِ علیهم السلام بِأَسمائِهِم واحِدا واحِدا ، وقُل : أشهَدُ أنَّکُم حُجَّهُ اللّهِ ، فَاکتُب لی یا مَولایَ عِندَکَ میثاقا وعَهدا ، أنّی أتَیتُکَ اُجَدِّدُ المیثاقَ ، فَاشهَد لی عِندَ رَبِّکَ إنَّکَ أنتَ الشّاهِدُ . ثُمَّ زُرهُ بِالزِّیارَهِ الَّتی مَرَّ ذِکرُها فی أوَّلِ رَجَبٍ . (1) ثُمَّ زُر عَلِیَّ بنَ الحُسَینِ وَالشُّهَداءَ وَالعَبّاسَ علیه السلام بِما سَنَذکُرُهُ إن شاءَ اللّهُ تَعالی فی زِیارَهِ عَرَفَهَ . (2) ثُمَّ صَلِّ عِندَ رَأَسِهِ رَکعَتَینِ ، وقُل بَعدَهُما ما مَرَّ فی زِیارَهِ عاشوراءَ (3) . 4


1- .راجع : ص 106 (زیارته فی اوّل رجب) .
2- .راجع: ص 170 (زیارته لیله عرفه ویومها) .
3- .راجع: ص 44 (زیاره عاشوراء بروایه مصباح المتهجد عن علقمه).