گروه نرم افزاری آسمان


فهرست مطالب
فهرست مطالب
پیشگفتار 9
خون‌درمانی- حجامت 11
تفاوت خونگیری و اهداء خون با حجامت و 15
زمان حجامت 19
زمان منع حجامت و خون‌درمانی 19
تفاوت حجامت بین زن و مرد 20
حجامت و تأثیر درمانی آن 20
سکته‌های مغزی و قلبی 21
ناراحتی‌های کبدی 21
بیماری‌های کلیوی 21
بیماری‌های طحال، معده و دستگاه گوارش 22
آرتروز، سیاتیک، نقرس، کانگرن، درد زانو و آرنج 22
بیماری‌های پوستی 23
حجامت و زیبایی 23
حجامت و کج‌خلقی در خانواده 23
حجامت و تفریح 23
حجامت و خون‌درمانی و ورزش 23
حجامت در کودکان 24
حجامت و عقل و هوش 24
ص: 6
تیروئید (گواتر) 24
بیماری‌های سر 25
بیماری‌های روحی 25
سرطان 25
حجامت و احتباس حیض 26
محل‌هایی که حجامت بر آنها مفید است 27
علائم نیاز به حجامت 27
شناخت زالو و نحوه کاربرد آن 29
زالودرمانی 33
روش کلی استفاده از زالو 35
نسخه درمان عفونت زخم زالو 38
میزان مصرف زالو و زمان‌بندی 39
زالودرمانی در بیماری سکته 39
فشارخون و زالودرمانی 43
سردرد و زالودرمانی 43
یرقان، غلبه صفرا، حالت تهوع صفراوی و 44
سنگ‌های کلیوی 45
بواسیر 45
سیاتیک 46
خار پاشنه 46
درد زانو 46
زانودرد همراه با سفتی قسمت داخلی پا 47
سردی و بی‌حسی پا 47
نقرس 48
ص: 7
چربی خون، قند خون و اسید اوریک 48
بیماری واریس 48
ام. اس 48
کانگرن یا قانقاریا 48
فلج و بیماری استرخاء 49
دمل‌ها و کورک‌ها 49
زالودرمانی و زیبایی 50
اگزما 51
احتباس حیض و بیماری‌های رحم 51
رگ‌زنی (فصد) 52
رگ‌هایی که در عمل فصد نیشتر زده می‌شوند 55
رگ‌های دست 55
رگ‌های پا 55
رگ عرق النساء (سیاتیک) 55
صافن 56
ورید رکبی 56
رگ عقبی پاشنه پا 56
رگ‌های سر 57
رگ‌های شکم 58
مقایسه‌ای میان حجامت، فصد و زالو 59