گروه نرم افزاری آسمان


یرقان، غلبه صفرا، تلخی دهان، حالت تهوع صفراوی سوء هاضمه ناشی از غلبه صفرا، کبد چرب، ورم‌های کبدی تومورهای کبدی، سیروزها و تشنگی کبدی.


در علاج این بیماری نیز علاوه بر مصرف داروهای گیاهی مربوطه، زالودرمانی کاربرد مؤثر و قاطعی را دارد. زالوهای پشت گوش و روی کبد زیر دنده راست به میزان توان بیمار بسیار کارگشا و شفابخش است.
چنانچه یرقان در عین شدت بوده اما بیمار توان کافی دارد و شاید غلبه خون هم دارد علاوه بر مصرف داروهای ضد یرقان زالودرمانی به روش سکته‌های مغزی و قلبی را انجام دهد بسیار فایده خواهد دید. در بیماری کبد چرب و در چربی بالای خون و در پیشگیری از این نوع بیماری‌ها زالودرمانی کامل مانند سکته مغزی و قلبی یعنی 20 زالو پشت گوش‌ها و 20 زالو پشت دست‌ها و 20 زالو روی پاها با حفظ فواصل لازم که دستور آن ذکر شد ضروری است.
ص: 45
نمایشی از انداختن زالو در پشت گوش‌ها از پشت سر. این کار علاوه بر رفع سکته مغزی، رافع سردرد، میگرن، سرگیجه، فشارخون، فراموشی و ده‌ها مورد دیگر است که در این تصویر برای درمان داء الثعلب انداخته شده است.
در علاج تومورهای کبدی چه خوش‌خیم و چه بدخیم ناحیه کبد و قسمتهای دیگر بدن را بنا بر تشخیص زالو می‌اندازیم.
در بیماری سنگ‌های صفراوی سیستم کامل زالودرمانی را انجام می‌دهیم، مگر آنکه بیمار توان خونگیری را نداشته باشد که در این صورت باید از حجامت استفاده کنیم و یا در صورت عدم توان به داروهای مربوطه اکتفا می‌کنیم.

سنگ‌های کلیوی

برای پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلیوی و کمک به علاج آن‌ها سیستم کامل زالودرمانی مانند سکته باید انجام پذیرد، اما تعداد زالوها چه در پشت گوش و چه در دست و چه در پاها باید توسط پزشک مسلط بر طب سنتی تعیین گردد.

بواسیر

در بیماری بواسیر زالودرمانی روی پاها به تعداد هر پا 10 عدد انجام می‌پذیرد. این ضرورت اول است. البته گاهی نیز خون‌درمانی با زالو باید حول‌وحوش محل بواسیر انجام گردد. در این صورت رگ‌های تغذیه‌کننده بواسیر تخلیه و پاکسازی می‌شود.
چنانچه بواسیر با غلبه خون همراه است انجام کامل زالودرمانی یعنی اضافه نمودن مرحله خونگیری از دست و پشت گوش‌ها نیز ضرورت می‌یابد. منتهی در این صورت می‌توانید ابتدا از پاها خون بگیرید، سپس پشت گوش و مرحله سوم روی دست‌ها
ص: 46
زالو بیاندازید. گاه ضرورت پیدا می‌کند که پس از انجام مرحله زالودرمانی روی دست‌ها، دوباره روی پاها را زالو بیاندازید، آن هم باید همراه با نظر پزشک متخصص گیاه‌درمانی انجام پذیرد.

سیاتیک

در بیماری سیاتیک زالودرمانی را روی پاها انجام دهید. بهتر است علاوه بر انگشت کوچک تا زیر قوزک بیرونی پا، دو سه عدد زالو زیر قوزک داخلی پا انداخته شود.

خارپاشنه

در بیماری خارپاشنه 20 عدد زالوی درشت متناسب با توانمندی بیمار به نسبت مساوی بر روی پاهای بیمار تقسیم می‌شود. سپس تا مدت 20 روز الی یک ماه با روغن کرچک یا ترکیبی از کرچک و تربانتین و زیتون هر شب محل خارپاشنه را مالش دهید. سپس دوباره زالودرمانی را تکرار کنید. اگر یک پا دچار خارپاشنه شده است 10 عدد زالو روی نیم‌دایره پاشنه نزدیکترین جا، به خارپاشنه بیندازید و با مالش روغن‌های مذکور 15 روز بعد خونگیری را تکرار کنید. اگر هر دو پا دچار خارپاشنه است روی پاشنه هر پا 10 عدد زالو بیاندازید و 25 روز بعد زالودرمانی را تکرار کنید.
پاکسازی 15 روزه با رژیم غذایی مناسب که در مبحث سکته مطرح گردید را بکار گیرید تا زودتر به هدف برسید. اگر خارپاشنه خفیف باشد یک بار و در غیر این صورت دو یا سه بار زالودرمانی، خارپاشنه را قطعا از بین می‌برد.

درد زانو

در زانودردها زالودرمانی را طبق تصویر زیر به این شکل انجام دهید.
ص: 47
3 تا 4 عدد زالو را در نیمدایره زیر کشکک زانو بیندازید. سپس روی پاها زیر قوزک بیرونی پا نیز 3 عدد زالو بیندازید و 4 عدد زالو را در خط ما بین کشکک زانو تا مچ پا تقسیم کنید.
زانودرد، سفتی پشت زانوها، سردی و بی‌حسی پا و قسمت ران و ده‌ها مورد دیگر با این کار از میان می‌رود.

زانودرد همراه با سفتی قسمت داخلی محل خم و راست شدن پا

به تصویر توجه کنید.
در این صورت 3 تا 6 عدد زالو در قسمت پشت زانو در محل لولای پا بیندازید، 3 تا 6 عدد زیر کشکک پا، 3 عدد در ساق پا و 3 عدد زیر قوزک پا به فاصله یک سانتی‌متر از یکدیگر بچسبانید:
زالوها را نسبت به توان بیمار درشت‌تر انتخاب کنید و داروهای گیاهی همراه را فراموش نکنید.

سردی و بی‌حسی پا

بیمار از زانو به پایین احساس سردی می‌کند.
زالوها را در امتداد ساق پا و روی پاها به تعداد 10 عدد زالوی درشت برای هر پا بیندازید و با حفظ فاصله زمانی برای یک پا 15 روز و هر دو پا 25 روز 3 بار تکرار کنید.