گروه نرم افزاری آسمان


[فهرستفهرست مطالب 5
تعریف حقنه 11
داستان اختراع حقنه 11
فوائد حقنه از زبان پزشکان قدیم 15
حقنه‌های مسهله بارده 17
حقنه برای صرع و سکته و لیثرغس، مفاصل مزمن و امثال آن 20
حقنه مسهله در امراض مرکبه 21
حقنه‌های حاره 21
حقنه‌های معتدله 27
حقنه‌های لیّنه 28
حقنه الادهان 35
حقنه ممسک 37
نیروی جنسی و حقنه 38
حصر (یبوست) 39
لزوم حقنه در اثر قلت ترشح صفرا 40
لزوم حقنه در اثر ضعف ناشی از حدت و تندی صفرا 40
لزوم حقنه در اثر شدت حرارت معاء 41
حقنه در اثر وجع رحم و مثانه و یا فلغمونی 41
لزوم حقنه در اثر استرخای عضله تنور البدن 41
لزوم حقنه در اثر سردی امعا 41
ص: 6
لزوم حقنه در اثر باد شدید در امعا 41
حقنه سردی و باد و رطوبت در امعا 42
حقنه و فلج اعضا 42
لزوم حقنه در اثر جوان و مرطوب بودن بیمار 42
قولنج و حقنه‌های مربوط به آن 43
تفاوت علائم بالینی قولنج با بیماری‌های مشابه 44
انواع قولنج در کل 45
حقنه کاسر النفخ 49
حقنه بادشکن 49
حقنه مسخن 50
حقنه مسکن درد 50
حقنه ضد صفرا 50
ایلاووس 51
حقنه‌های مربوط به انگل 51
حقنه و بیماری‌های مقعد 54
حقنه در امراض کلیه 57
حقنه در امراض مثانه 61
حقنه و شب‌ادراری کودکان 64
حقنه و انزال سریع 65
حقنه و بیخوابی 67
حقنه و بیماریهای دستگاه گوش 67
حقنه و بیماری آسم 68
حقنه و دردهای مفاصل، آرتروز، رماتیسم، سیاتیک 69
ص: 7
حقنه و نقرس 69
حقنه و ام. اس 70
حقنه و حساسیت‌های فصلی و آبریزش بینی 70
حقنه و اگزما و التهابات سوداوی پوست 71
حقنه و کهیر و التهابات صفراوی پوست 71
حقنه و استسقا 71
حقنه و بهجت 72
حقنه و سردردهای مختلف از جمله میگرن یا شقیقه، سکته، فلج، رعشه (پارکینسون)، آلزایمر، صرع و همه بیماری‌های سرد دماغی و قولنج بلغمی 72
حقنه و هپاتیت و سنگ صفرا 73
حقنه و سرطان‌ها 73
حقنه و قند، چربی خون و کبد چرب 74
حقنه و بیماری‌های زنان 74
حقنه‌های قاتل جنین 77
حقنه ضد بارداری 78