گروه نرم افزاری آسمان


نیروی جنسی و حقنهاشاره

حقنه‌های باهیه در تحکیم نیروی جنسی بسیار مؤثر و در کنار سایر داروها نقش مناسبی دارند. باید توجه داشت که در تحکیم نیروی جنسی تنها تقویت نیرو کافی نیست چرا که دستگاه‌های دخیل در نیروی جنسی الزاما نیاز به پاکسازی و باز سازی دارند بخصوص زمانی که در مصرف نیروی جنسی افراط به عمل آید. نقش اعضای رئیسه در نیروی جنسی مهم و این 4 عضو در این مورد باید هماهنگ شوند تا بزودی نیرو تحلیل نرود. اعضای رئیسه عبارتند از قلب، مغز، کبد و خود دستگاه تناسلی. کلیه‌ها در کنار اعضای رئیسه نقش اساسی دارند که اغلب از آن غفلت می‌شود. ازاین‌روست که به عنوان مثال مدرّات غذایی و داروهای ادرارآور مقوی کلیه همراه با داروهای باهیه تأثیری دوچندان در تقویت نیروی جنسی برجای می‌گذارند حال آنکه داروهای مشهور تقویت باه (نیروی جنسی) در جسمی که دچار امتلاء و غلظت خون و قدرت زیاد است اگرچه بطور موقت تأثیر می‌گذارد اما بزودی تحلیل می‌رود و شخص پس از مدتی از قوی‌ترین داروهای محرک نیروی جنسی نتیجه چندانی نمی‌گیرد. حقنه در تعدیل نیروهای زائد بدن و پاکسازی دستگاه‌های رئیسه و کلیه‌ها می‌تواند کمک شایانی داشته باشد. قبل از انجام هر حقنه باهیه حقنه با آب نمک را انجام دهند. آنگاه نسخه حقنه زیل را بکار بندند:
ص: 39

حقنه تقویت نیروی جنسی

زنجفیل، دارچین، جوزبوا، کاکوتی، آویشن، تخم پیاز، بالنگو، تخم کافشه، تخم شوید، تخم شلغم، بوره ارمنی، سنا، روغن کنجد، روغن زیتون، زهره گاو داروهای خشک را مساوی گرفته با هاون برقی نیم‌کوب کنند، هربار یک تا 2 قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند ربع استکان از هریک از روغن‌ها و نیم استکان زهره گاو و بوره ارمنی را به مقدار یک قاشق غذاخوری هربار با دارو مخلوط نمایند، تا 7 شب حقنه را تکرار کنند.

حقنه الباه

این حقنه ضعف گرده (کلیه) و سستی را نافع بود و باه را قوت بخشد.
حسک سبز، بیخ شاخ برگ چغندر، بیخ شاخ حلبه یک کفی، پیه بز نر، حرام مغز، خصیه گوسفند، ریزه کرده همه را در دیگ کنند و یک من شیر میش تازه دوشیده و یک من و نیم آب جوش بر آن کرده به آتش نرم بپزند تا نیک پخته گردد و صاف کرده و هر روز ناشتا نیم من آن را چند بار پشت سر هم حقنه کنند و چندان نگاه دارند که توانند و 3 روز متوالی با این حقنه کنند.

حصر

یعنی یبوست و قبض شکم چه با درد باشد و چه بی‌درد. کلمه یبوست در عوام بیشتر مصطلح است که منظور هر نوع یبوست و کار نکردن شکم است که البته در زبان عامه به علت عدم شناخت اعم از قولنج و غیرو می‌باشد

.
حقنه ضد یبوست

اشاره

مقدار زیادی بیخ ساقه گل ختمی حدود 2 مشت پر را با 4 لیوان آب بپزند تا 2 لیوان بماند. صاف کنند و دوباره با تخم کتان و حلبه (شنبلیله) و بومادران و گل ختمی از هرکدام یک قاشق غذاخوری و 7 عدد آلوی بخارا بجوشانند تا یک لیوان بماند، پس از صاف کردن با نصف استکان روغن کتان درآمیزند و حقنه کنند.
حقنه ضد یبوست
اگر حصر مزمن بوده و سابقه طولانی دارد هرچند روز مثلا هر هفته حدود 300 یا 400 گرم روغن بادام شیرین را علاوه بر حقنه فوق در روده راست (رکتوم) حقنه نمایند و داروهای ملین و مسهل با نظر طبیب تناول کنند و غذاها نیز به همین ترتیب باشد.

لزوم حقنه در اثر قلّت ترشح صفرا

به هر دلیلی ممکن است صفرایی که باید در روده ریخته شود تا شکم براه افتد مقداری حدود نیم استکان تا بیشتر زهره مرغ یا زهره گاو را در تهیه حقنه ملین سرد هنگام جوشیدن وارد کنند.

لزوم حقنه در اثر ضعف ناشی از حدت و تندی صفرا

ممکن است در اثر شیرینی بلغم یا دلایل دیگر حدّت و تندی صفرا از بین رفته باشد، در این صورت مقداری برگ کلم و عصاره چغندر و نمک سنگ و قند و ناچیزی خردل و میوه زیتون را باهم پخته و با بول طفل درهم آمیخته روی شعله ملایم بپزند و حقنه نمایند.
ص: 41

لزوم حقنه در اثر شدت حرارت معاء

شیره گل ختمی و بنفشه و نیلوفر را با چیزهایی مانند آلوی بخارا پخته و حقنه کنند.

حقنه در اثر وجع رحم و مثانه و یا فلغمونی

حقنه کنند با جوشانده گل ختمی و بنفشه و نیلوفر و برگ کلم و تخم کدو و برگ بید و پودنه که کمی غلیظ شده باشد.

لزوم حقنه در اثر استرخای عضله تنور البدن

با گل سوسن و برگ ریحان و اوشق (وشاء) و گل نیلوفر آبی و روغن بادام و زهره گاو حقنه کنند.

لزوم حقنه در اثر سردی امعا

به حقنه استرخای عضله تنور البدن عرق نعناع و مرزنجوش و بابونه و انیسون شیرین اضافه و حقنه کنند.

لزوم حقنه در اثر باد شدید در امعا

ابتدا به آب نمک ولرم یک تا سه بار حقنه کنند که حد اقل 10 دقیقه آب نمک خارج نشود آنگاه با ایارج فیقرا محلول در آب حقنه کنند. می‌توانند چربی مرغ را با پودینه، بادروج، انیسون شیرین با عرق نعناع بجوشانند و مقداری بوره ارمنی داخل کرده بعد از آب نمک حقنه کنند.
ص: 42

لزوم حقنه در اثر رطوبت شدید در امعا

ابتدا اقدام به حقنه آب نمک ولرم به یک تا 3 بار کنند سپس پس از تخلیه روده با این مواد که عبارتند از:
شحم الحنظل، قنطوریون باریک، نانخواه، انجدان، حلبه، سداب از هرکدام یک مشت و بوره ارمنی یک قاشق غذاخوری و زهره گاو نیم استکان و روغن بادام تلخ نصف استکان و عسل 2 قاشق غذاخوری، داروهای خشک را با 3 کیلو آب بجوشانند و نصف که شد داروهای دیگر را وارد کرده و یک جوش بدهند و طبق دستور حقنه کنند.

حقنه و فلج اعضا

حقنه مربوط به رطوبت شدید در امعا را اجرا کنند و یا این حقنه:
شحم الحنظل، قنطوریون باریک، نانخواه، شبت، حلبه، سداب از هر کدام یک مشت، سکبینج، زهره گاو و بوره ارمنی از هرکدام 6 گرم و روغن بادام تلخ یک استکان. داروهای خشک را با نیم کیلو آب روی شعله ملایم بجوشانند تا نصف شود صاف کنند و بقیه مواد را در آن بریزند و یک جوش کوچک بدهند و حقنه کنند.

لزوم حقنه در اثر جوان و مرطوب بودن بیمار

علامت آن سستی و خواب‌آلودگی و تنبلی و بی‌حوصلگی است که اکثر با چاقی و افزایش چربی‌های داخل خون مانند تری گلیسیرید توأم می‌شود.
حقنه به ایارج فیقرا مفید است. ایارج فیقرا معجون تلخ مسهل را می‌گویند که در طب قدیم از نسخه‌های مشهوری است که کاربرد آن در بسیاری از بیماری‌های بلغمی و سکته و صرع و فلج و نسیان و رعشه و رماتیسم و حتی رفع غم و غصه و غیرو
ص: 43
به اثبات رسیده است. ترکیبات آن اگرچه به صورت‌های متفاوت آمده است اما اصل آن آلوا یا صبر زرد است. اجزاء آن به شرح زیر می‌باشد:
آلوا 35 گرم، دارچین، اسارون (برباله)، سنبل، دانه‌های بلسان، زعفران، چوبک‌های شاخه بلسان، دارچین ختانی، مصطکی از هرکدام 25 گرم.
داروها را باهم مخلوط و بصورت پودر نرم درآورده با عسل ممزوج کرده هنگام مصرف بصورت تناولی با آب گرم میل کنند. می‌توان پودر ایارج فیقرا را با آب مقل ارزق خمیر کرده و بصورت قرص درآورند و هنگام تناول با کمی عسل و آب گرم میل کنند. در اینجا از این دارو برای حقنه استفاده می‌کنند. لذا یک مثقال آن را در 5/ 1 لیوان آب جوش حل کنند و یک قاشق مرباخوری عسل به آن اضافه کرده طبق دستور حقنه نمایند.