گروه نرم افزاری آسمان


درد مثانهدر اثر باد سرد در فصول سرد و وزیدن باد شمالی بوجود می‌آید در این صورت می‌تواند به عفونت و قرحه و باد مثانه در اثر سهل‌انگاری و عدم رسیدگی به موقع تبدیل گردد. همراه با سایر روش‌های درمانی از حقنه استفاده کنند.

حقنه

آب‌نمک ولرم و رقیق هر شب حقنه کنند و پشت آن نسخه زیر را انجام دهند:
عرق نعناع، عرق مرزنجوش، عرق آویشن، روغن بنفشه، روغن اسقیل، انیسون شیرین، کاکوتی، پونه، مرزنجوش. داروهای خشک را با آسیاب برقی نیم‌کوب کنند هربار یکی دو قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند. از عرقیات ربع استکان از هرکدام و از روغن‌ها هرکدام یک سوم استکان همه را باهم آمیخته به دو سه بار هر شب حقنه کنند.
ص: 64

حقنه و سنگ کلیه و مثانه

در کنار سایر داروهای گیاهی سنگ‌شکن، حقنه مددکار درمان است و از سویی درد را کاهش داده و امعا را نرم می‌کند تا بهتر بتواند درد ناشی از عبور سنگریزه‌ها را تحمل کند.
گزنه، تخم کافشه، تخم تره، تخم ختمی، حجر الیهود، صمغ عربی، عروسک پشت‌پرده، تخم کرفس، زهره گاو، سرکه، روغن زیتون، روغن کنجد. داروهای خشک را با هاون برقی نیم‌کوب کنند، هربار 2 قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند، صاف کنند از روغن‌ها هرکدام هربار ربع استکان و سرکه یک‌سوم استکان هربار اضافه و همه را درهم بیامیزند و 2 تا 3 بار حقنه کنند.[7]حقنه

آب کدو، آب گشنیز تازه، عرق کاسنی، شربت سکنجبین، روغن نیلوفر، روغن بنفشه، روغن کدو. همه را درهم‌آمیخته هر شب حقنه کنند.

حقنه و شب‌ادراری کودکان

همراه با داروهای تقویت‌کننده عصب چهاربند روی خط باسن و تقویت عضله مثانه که اکثرا در اثر سرما و رطوبت قوت امساک خود را از دست می‌دهد و تناول کردن هر روز به مقداری سیاه‌دانه همراه با صبحانه و نیز خوردن مقویات قوه امساک مانند سعد کوفی و جوز هندی و عسلاب و غیرو حقنه گرم نمایند. آب نمک ولرم و رقیق هر شب حقنه کنند و پشت آن نسخه زیل را که در سطور قبل نیز آمده انجام دهند:
ص: 65
عرق نعناع، عرق مرزنجوش، عرق آویشن، روغن بنفشه، روغن اسقیل، انیسون شیرین، کاکوتی، پونه، مرزنجوش. داروهای خشک را با آسیاب برقی نیم‌کوب کنند هربار یکی دو قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند. از عرقیات ربع استکان از هرکدام و از روغن‌ها هرکدام یک سوم استکان همه را باهم آمیخته به دو سه بار هر شب حقنه کنند.

حقنه

علاوه بر علاج شب‌ادراری کودکان، زود انزالی هنگام مقاربت را در بزرگسالان کاهش می‌دهد.
سعد کوفی، قرنفل، سیاه‌دانه، جوزبوا، برگ مورد، اسفند، روغن نعناع، روغن سیاه‌دانه، روغن ریحان. داروهای خشک را مساوی بگیرند و باهم مخلوط و با هاون برقی آسیاب کنند. هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند و از روغن‌ها هرکدام ربع استکان همه را با هم درآمیزند و هر شب یک تا دوبار حقنه کنند.

حقنه و انزال سریع

بیماری زودانزالی که مبتلا به بسیاری از آقایان می‌باشد و اکثرا از مطرح کردن آن خودداری می‌کنند در کشورهای شرقی بویژه کشورهای متعهد به مسائل شرعی شیوع فراوان دارد و علت آن شرم بی‌مورد و بی‌جاست و همینطور عادت‌های مضر به استمناء در مردان قبل از ازدواج می‌باشد. علاوه بر داروهای تناولی و ضماد و روغن‌های مالشی و آگاهی علمی از روابط جنسی، حقنه‌درمانی نیز می‌تواند کمک مؤثری در علاج این مشکل فردی و اجتماعی باشد.
ص: 66

حقنه

قرنفل، اسفند، کندر، سعد کوفی، عدس بوداده، سیاه‌دانه از هرکدام یک مثقال، روغن مورد، روغن مورچه‌سواره، مغز ساق گاو، کافور.
داروهای خشک را باهم مخلوط و با هاون برقی نیم‌کوب کنند هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 3 لیوان آب بجوشانند تا یک و نیم لیوان بماند صاف کنند و با ربع لیوان از هریک از روغن‌ها و 25 گرم مغز ساق گاو بیامیزند و دوباره بجوشانند تا به یک لیوان برسد، صاف کنند و برای هربار نصف گرم کافور اضافه کنند و حقنه کنند. تا آنجا که می‌توانند صبر کنند سپس برای اجابت مزاج بروند.

حقنه دیگر

روغن سیاه‌دانه که از خود سیاه‌دانه گرفته شده باشد، روغن نمل، روغن مورد، روغن تاتوره، عاقرقرحا، سعد کوفی، میخک (قرنفل)، شوید خشک، کافور یا افیون. داروهای خشک را مساوی گرفته باهم مخلوط و با هاون برقی نیم‌کوب کنند، هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند، صاف کنند، از روغن‌ها هریک ربع لیوان با آن درآمیزند و هربار نصف گرم کافور یا نصف گرم افیون اضافه کرده حقنه کنند و تا آنجا که می‌توانند از تخلیه و اجابت مزاج خودداری نمایند.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد حقنه‌ها را در کنار سایر روش‌ها انجام دهند تا نتیجه تام و کامل عاید گردد. علاج در درازمدت حد اقل 6 ماه مصرف داروهای تناولی همراه با یک شب در میان حقنه‌درمانی است و درمان‌های موقت یکی دو ساعت قبل از نزدیکی است که داروهای تناولی و حقنه توأمان انجام می‌شود.
ص: 67

حقنه و بیخوابی

تخم خشخاش بوداده 25 گرم، تخم کاهو 20 گرم، برگ کاهو، کدوی خام هریک 150 گرم، آلوی بخارا 7 عدد، روغن خشخاش هربار نصف استکان. داروهای خشک را نیم‌کوب کرده با 7 عدد آلوی بخارا و کدو و کاهوی خرد شده با یک کیلو آب بجوشانند تا نصف آن بخار شود صاف کنند و هر شب یک تا 5/ 1 لیوان آن را حقنه کنند.
طرز تهیه روغن خشخاش
روغن کنجد یک کیلو، تخم خشخاش بوداده سوده 25 گرم، عرق بهار نارنج، عرق طارونه از هرکدام یک شیشه. تخم خشخاش را در ماهی تابه بو بدهند تا قهوه‌ای رنگ شود پودر کنند. عرقیات را با روغن کنجد به آن اضافه کنند و روی شعله ملایم بجوشانند تا عرق بخار شود و روغن بماند، صاف کنند.
همزمان کف دست‌ها و پاها را با روغن خشخاش چرب کنند.

حقنه دیگر

جوزماثل، خربق سیاه هریک مثقالی، پوست خشخاش، بذر البنج و تخم کاهو هریک نیم مثقال، روغن کدو 75 گرم. داروهای خشک را با یک کیلو آب بجوشانید تا نیم کیلو بماند، صاف کنید سپس با ربع کیلو روغن کنجد مخلوط و نیم‌گرم (ولرم) حقنه کنید.

حقنه و بیماری‌های گوش

اگر غلبه دم باشد خونگیری با زالو یا حجامت انجام دهند، داروهای علاج بیماری‌های گوش و حقنه ضد صفرا انجام دهند و اگر صفرا یا سودا یا بلغم حاکم
ص: 68
است همراه داروها با نسخه زیر حقنه کنند که در حقنه‌های مربوط به قولنج هم مذکور شده بود:

حقنه ضد صفرا

این نسخه برای غلبه دم و هم برای غلبه صفرا بکار برند.
عناب، سه‌پستان، به‌دانه هریک 20 دانه، تخم ختمی 9 گرم، در یک کاسه آب جوشانده آنگاه مقداری آب خیار، آب کدو، آب خبازی و لعاب اسفرزه و شیره جو هریک 45 گرم، روغن بنفشه یا روغن بادام 30 گرم اضافه کرده حقنه کنند.

حقنه ضد سودا

بابونه، اکلیل، برنجاسف، سداب، نانخواه، شونیز از هرکدام مساوی بگیرند و نیم‌کوب کنند 2 قاشق غذاخوری را در 4 لیوان آب بجوشانند تا 5/ 1 لیوان بماند صاف کنند، نصف استکان روغن زیتون اضافه کرده حقنه کنند.

حقنه ضد بلغم

بادشکن و زداینده خلط لزج روده‌ها و بیماری کولیت نیز می‌باشد.
بابونه، سداب، قیصوم، مرزنجوش، تخم کرفس، بادیان، نانخواه از هرکدام 25 گرم تهیه کنند، انجیر هربار 3 عدد در دارو بجوشانند. مخلوط و نیم‌کوب کنند، هربار 2 قاشق غذاخوری آن را با 4 لیوان آب بجوشانند تا 5/ 1 لیوان بماند، صاف کنند و مقداری حدود یک قاشق غذاخوری عسل در آن حل کرده حقنه کنند.

حقنه و بیماری آسم

آویشن، گل ختمی، سنبل الطیب، قدومه، تخم بالنگو، تخم شربتی، تخم مرو، بنفشه، زوفا از هرکدام 25 گرم، روغن کنجد، روغن زیتون، روغن
ص: 69
کدو از هرکدام 10 مثقال، آلوی بخارا، زردآلوی خشک، هلوی خشک از هرکدام 3 عدد. داروهای خشک را با هاون برقی نیم‌کوب کنند با عرقیات بجوشانند تا نصف شود، صاف کنند روغن‌ها و سایر مواد را با آن بیامیزید و دوباره بجوشانند تا نصف شود، هر شب 5/ 1 لیوان آن را حقنه کنند و سایر درمان‌های آسم که عبارت از داروهای جوشاندنی و حجامت و زالودرمانی توأم با رژیم غذایی.

حقنه و دردهای مفاصل، آرتروز، رماتیسم، سیاتیک

هلیله کابلی، بلیله، سورنجان، تخم کرفس، افسنتین، قدومه، تخم خشخاش، مرزنجوش، گل سرخ، برگ سنا، روغن ریحان، روغن حنظل، روغن مغز قلم گاو، روغن کوهان شتر از کدام مساوی مخلوط کنند. هر شب یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا نصف شود، صاف کنند و نصف لیوان از مجموعه روغن‌ها را با یک مثقال بوره ارمنی و نصف استکان زهره گاو اضافه کرده حقنه نمایند.

حقنه و نقرس

اسید اوریک و اضافات خلط غیر طبیعی صفرا را زایل می‌کند.
کاکل ذرت، تخم کافشه، شنبلیله، گل سرخ، برگ سنا، حنظل، تاجریزی، هل از هرکدام مساوی بگیرند، با هاون برقی نیم‌کوب کنند، یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب و چند برگ تازه کاهو بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند، نصف استکان روغن زیتون و نصف استکان روغن کدو با یک مثقال بوره ارمنی اضافه کرده حقنه کنند.
ص: 70

حقنه دیگر

خولنجان، مقل ارزق، حنا، بادیان، مرزنجوش از هریک مساوی بگیرند نیم‌کوب کرده هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان گلاب بجوشانند تا یک لیوان بماند، صاف کنند نصف استکان عرق کاکوتی و نصف استکان آب‌غوره و یک مثقال بوره ارمنی اضافه کرده هر شب یکی دوبار حقنه کنند.

حقنه و ام. اس

مقل ارزق، خولنجان، فلفل دراز (دار فلفل)، دارچین، سورنجان، اسطوخودوس از هرکدام مساوی بگیرند با هاون برقی نیم‌کوب کنند، یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان عرق کاکوتی بجوشانند تا یک لیوان بماند. صاف کنند روغن کرچک 25 گرم، روغن بادام تلخ 25 گرم، مغز قلم گاو 25 گرم، عرق بومادران، عرق نعناع، عرق بهارنارنج از هرکدام یک شیشه. عرقیات را با روغن‌ها و مغز قلم گاو بجوشانند تا یک شیشه بماند، آن را با یک لیوان جوشانده باهم بیامیزند و یک جوش کوچک بدهند هربار 5/ 1 لیوان آن را با یک مثقال بوره ارمنی مخلوط و حقنه کنند.
هر شب به یک الی 2 بار حقنه کنند و تا می‌تواند از تخلیه خودداری کند و بقیه داروها را برای شب‌های دیگر به همان ترتیب استفاده کنند.

حقنه و حساسیت‌های فصلی و آبریزش بینی

برای هر نوع سرماخوردگی مفید است.
اوکالیپتوس، تخم گشنیز، مرزنجوش، آویشن، پونه، گل ختمی از هرکدام مساوی بگیرند هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا
ص: 71
یک لیوان بماند صاف کنند یک استکان آب گشنیز تازه را با آن بیامیزند و حقنه کنند. در کنار آن سایر داروهای تخلیه و تعدیل صفرا و حجامت را فراموش نکنند.

حقنه و اگزما و التهابات سوداوی پوست

بسفاویج، اسطوخودوس، صبر زرد، برگ سنا، گل سرخ، حنا، از هرکدام مساوی بگیرند و مخلوط و با هاون برقی نیم‌کوب کرده یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند با آب برگ کاهو و آب گشنیز تازه و آب برگ کاسنی یا عرق کاسنی از هرکدام یک لیوان بیامیزند و حقنه کنند.

حقنه و کهیر و التهابات صفراوی پوست

بنفشه، گل ختمی، بارهنگ، تخم گشنیز، ریشه کاسنی، تخم کاسنی، سدر، حنا از هرکدام 25 گرم باهم مخلوط و با هاون برقی آسیاب کنند هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند با یک لیوان از مجموع عرق کاسنی، عرق بیدمشک، عرق بید و آب گشنیز تازه مخلوط و حقنه کنند.

حقنه و بیماری استسقا

صبر زرد، حنظل، سداب، نیلوفر، گل ختمی، سکبینج، سقمونیا، روغن کرچک، روغن زیتون، روغن بادام تلخ و زهره گاو. اجزاء خشک را باهم مخلوط و نیم‌کوب کنند هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند، نیم استکان از مجموع روغن‌ها یا از هرکدام که در
ص: 72
دسترس بود با همان مقدار زهره گاو مخلوط کنند و حقنه کنند. این حقنه علاج مناسبی برای کبد چرب نیز هست.
نسخه‌های دیگر مربوط به علاج استسقاء کبدی (سرطان کبد) در کتاب مستقلی از مجموعه پیک شفا تألیف همین مؤلف مکتوب است.

حقنه و بیماری بهجت

این نسخه برای غلبه دم و هم برای غلبه صفرا و خون هم بکار برند و در صفحات قبل نیز آمده است.
عناب، سپستان، به‌دانه هریک 20 دانه، تخم ختمی 9 گرم، در یک کاسه آب جوشانده آنگاه مقداری آب خیار، آب کدو، آب خبازی و لعاب اسفرزه و شیره جو هریک 45 گرم، روغن بنفشه یا روغن بادام 30 گرم اضافه کرده حقنه کنند.

حقنه و سردردهای مختلف از جمله میگرن یا شقیقه، سکته، فلج، رعشه (پارکینسون)، آلزایمر، صرع و همه بیماری‌های سرد دماغی و قولنج بلغمی

این حقنه ضعف، سستی و خستگی را زایل می‌کند و برای لکنت زبان نیز مفید است.
شحم الحنظل، قنطوریون دقیق، نانخواه، شبت، حلبه، سداب از هرکدام یک مشت، سکبینج، بوره ارمنی و زهره گاو از هرکدام 6 گرم، روغن بادام تلخ 5/ 7 گرم، عسل 5/ 7 گرم. مجموع را در 84 مثقال آب بپزند تا به نیمه آید، صاف کنند و روغن بادام و سکبینج و عسل را با زهره گاو درهم بیامیزند و حقنه کنند.
ص: 73

حقنه دیگر با همان خواص

شحم الحنظل، قنطوریون باریک، نانخواه، شبت، انجدان، حلبه، سداب از هرکدام یک مشت، سکبینج و بوره ارمنی و زهره گاو از هرکدام دو پنجم درم، روغن بادام تلخ و عسل از هرکدام 2 گرم همه را در یک من آب بجوشانند و صاف کنند و بوره و زهره را در آن حل نمایند.

حقنه و هپاتیت و سنگ کیسه صفرا

حقنه ویژه کهیر را بکار برند با اضافه کردن چند مورد که به شرح زیر است.
بنفشه، گل ختمی، بارهنگ، تخم گشنیز، ریشه کاسنی، تخم کاسنی، سدر، حنا از هرکدام 25 گرم باهم مخلوط و با هاون برقی آسیاب کنند، هربار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند با یک لیوان از مجموع عرق کاسنی، عرق بیدمشک، عرق بید و آب گشنیز تازه، زهره گاو یک چهارم استکان و سرکه هربار 2 قاشق غذاخوری و بوره ارمنی یک مثقال مخلوط و حقنه کنند. تکرار آن هر شب یا یک شب در میان همراه با داروهای دیگر ضد هپاتیت منجر به پاکسازی ویروس هپاتیت از خون خواهد شد. این حقنه نیز کبد چرب را از بین می‌برد.

حقنه و سرطان‌ها

حقنه‌ها در بیماران سرطانی به مناسبت غلبه خلط مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا با توجه به مزاج‌های مختلف بیماران مبتلا به سرطان هر نوع خلطی که حاکم است شناسایی و از میان حقنه‌هایی که در کتاب‌های علاج سرطان مربوط به هر خلطی نوشتیم انتخاب و بکار برند. حقنه‌ها در درمان سرطان کبد و روده‌ها ویژگی دارند اما برای سایر سرطان‌ها نیز مفید می‌باشند.
ص: 74

حقنه و قند، چربی خون و کبد چرب

تمامی حقنه‌های ضد صفرا و ضد سودا و اسید اوریک که در علاج قولنج و هپاتیت و کهیر و اگزما ذکر شد، چربی و قند خون و اسید اوریک اضافی را از بین برد و همراه با داروهای تناولی ریشه این بیماری‌ها را خشک می‌کنند. یکی از اثرات بسیار عالی در حقنه‌های پاک‌کننده درمان کبد چرب است که در مقایسه با داروهای شیمیایی ضد کبد چرب رجحان واضحی داشته و به بهترین وجه و در زمانی کوتاه‌تر و بدون عوارض منفی این بیماری را درمان کرده و اثرات بسیار خوبی نیز برای دیگر اعضا در بر دارد. این بیماری مقدمه استسقاء کبدی است.

حقنه و بیماری‌های زنان

تاکنون در مورد حقنه‌های مشترک بین زنان و مردان نوشتیم اکنون به حقنه‌های ویژه زنان که اکثرا از راه فرج استعمال می‌شود توجه فرمائید.

حقنه و عفونت رحم و چسبندگی ضمائم رحم

اشاره

اکثر نسخه‌های مذکور علاوه بر رفع عفونت‌ها و قطع ترشحات سفید و زرد که گاهی با بویایی زیاد همراه است، چسبندگی‌های ضمائم رحم را نیز از بین می‌برد.
تخم گشنیز 150 گرم، پوست انار 100 گرم، سماق نکوبیده 50 گرم، آویشن 50 گرم. داروها را باهم مخلوط و با هاون برقی نیم‌کوب کنند هر شب یا هر 24 ساعت یک‌بار بدستور زیر حقنه کنند:
اگر باکره باشد هربار یک مشت دارو را با 2- 3 لیتر آب بجوشانند تا چند دقیقه بجوشد صاف کرده یا صاف ناکرده نیم ساعت درحالی‌که آب گرم است در آن بنشیند.
ص: 75
اگر باکره نیست، داروها را مخلوط و نیم‌کوب کند، هر شب یا هر 24 ساعت یکبار یک قاشق غذاخوری آن را با 2 لیوان آب بجوشاند تا یک لیوان بماند صاف کند و با آلت حقنه دارو را از فرج وارد کنند و تا 15 دقیقه تخلیه نکند.

آلت حقنه و دستور حقنه

کیفیت آلت حقنه در سطور ابتدائی کتاب توضیح داده شد، معهذا چنانچه آلت تنقیه در دسترس نبود می‌توانند یک سرنگ‌CC 50 از داروخانه تهیه کرده و سوزن فلزی آن را دور بیاندازند و بجای آن بطول 3 بند انگشت شیلنگ شفاف باریک که معمولا برای تجهیز آکواریوم بکار می‌رود نصب کنند. هنگام حقنه سر شیلنگ و دهانه واژن را چرب کنند و به یکی از این دو حالت قرار گرفته حقنه کنند و 15 دقیقه صبر کنند آنگاه تخلیه کنند. اول آنکه دراز بکشند و دو بالش نرم زیر باسن گذاشته، زانوها را تا کنند و حقنه کنند، دوم آنکه به حالت سجده قرار گرفته و زیر سینه‌ها دو بالش نرم قرار دهند و حقنه کنند.

حقنه ضد عفونت دیگر

نعناع 50 گرم، مازو 50 گرم، آویشن 50 گرم، مرزنجوش 25 گرم، گل ختمی 25 گرم، چای کوهی 25 گرم. داروها را باهم مخلوط و نیم‌کوب کنند هر شب یک‌بار حقنه کنند.

حقنه ضد عفونت دیگر

مازو، گلنار فارسی، پوست گردو، خارخاسک، چای کوهی از هر کدام 25 گرم. مانند دستور قبل انجام دهند.

حقنه ضد عفونت دیگر

برگ سرو، برگ سوزنی کاج، برگ بید از هرکدام 50 گرم، تخم گشنیز 150 گرم، آویشن 50 گرم. داروها را مخلوط و طبق دستور قبل حقنه کنند.
ص: 76

حقنه دیگر

برگ خرزهره، برگ سرو، برگ بید، برگ کاج از هرکدام 50 گرم، خارخاسک، نعناع، مازو.

حقنه ضد خونریزی

اشاره

که علاوه بر رفع عفونت برای لکه‌بینی و جلوگیری از خون‌ریزی زیاد هنگام پریود و درمان ورم رحم و میوم و فیبروم چسبندگی ضمائم رحم علاج‌کننده است.
مازو، پوست پسته، نعناع، برگ سرو، سماق نکوبیده، بارهنگ، بوره ارمنی، گل ارمنی، شب یمانی (زاج سفید)، برگ مورد از هرکدام 25 گرم، عدس بوداده 50 گرم. داروها را باهم مخلوط و با هاون برقی آسیاب کنند تا نیم‌کوب شود هربار یک تا 2 قاشق غذاخوری آن را بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند و طبق دستور در رحم حقنه کنند. اگر باکره است یکی دو مشت در یک تشت آب بجوشانند و نیم ساعت در آن بنشینند.

حقنه دیگر

بذر البنج، شب یمانی، افیون. از هرکدام مساوی بگیرند، هربار یک مثقال در 2 لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان بماند صاف کنند و طبق دستور حقنه کنند. این نسخه بصورت شیاف نیز انجام می‌شود.
همزمان با اجرای حقنه‌های ضد خونریزی زیره سبز را بو بدهند تا قهوه‌ای رنگ شود سپس با آب برنج پخته مخلوط و میل کنند و هر روزه این دستورات را تکرار نمایند تا به نتیجه برسند. خوردن هر روز 3 بار هربار یک قاشق غذاخوری پودر عدس بوداده که با شکر بصورت پودر شده باشد بغایت برای کنترل خونریزی زیاد پریود مفید است.