گروه نرم افزاری آسمان


مقدمات ضروری برای درمان سوء القنیهبرای علاج سوء القنیه مقدماتی را که آگاهی از آن‌ها ضرورت تام دارد متذکر می‌شوم.
ص: 46
تا اینجا سوءمزاج‌ها را با علاجش توضیح دادم، با این دیدگاه صحبتی از ویروس و عوامل نامرئی و میکروب نیست. یعنی چه عوامل خارجی مانند میکروب یا ویروس باشد یا نباشد در اینجا مسئله مورد بحث ما نوعی سوء مزاج است که ما آن را خارج شدن کبد از مسیر طبیعی و روند عادی خواندیمش. این نوع سوء مزاج با علاماتی که ذکر شد همان بیماری سوء القنیه است. شرط ضروری برای تحقق هر بیماری دو چیز است که باید مورد توجه جدی پزشکان طب پایه قرار گیرد:
1) بستر بیماری
2) عامل بیگانه مانند ویروس و میکروب و هر چیزی که از خارج بدن وارد شود.
هرگاه بستر بیماری که عبارت از سوء مزاج و عدم تعادل اخلاط و تراکم مواد غیر ضروری در بدن است فراهم گردد عامل بیگانه می‌تواند با مشاهده زمینه مناسب وارد شده و بیماری ایجاد نماید. بنابراین همه بیماری‌های کبدی که نقشی در تضعیف کبد دارند مانند هپاتیت‌ها و کبد چرب و سوءمزاج‌های معده و کبد درصورتی‌که با علامات سوء القنیه تطابق داشته باشند به نوعی سوء القنیه یعنی پیش‌زمینه استسقاء کبدی تلقی می‌گردند.
هنگامی که این سوء مزاج تغییرات جدّی و مؤثّری برجای گذاشت کبد را آماده پذیرش بیماری مهلک‌تری می‌کند. سوءمزاج‌ها اگر با یکدیگر ترکیب شوند نسبت به آنکه تنها یک نوع سوء مزاج باشد مسئله جدّی‌تر می‌شود، بیماری سوء القنیه کبد را محاصره می‌کند، امّا هنوز به آن شدت نرسیده که بیمار را زمین‌گیر کند.
هرکس در این مرحله هوشیار و بینا گشت به راحتی خود را از دهان اژدها بیرون می‌کشد و از بیماری نجات پیدا می‌کند که طب جدید اشراف چندانی در علاج آن ندارد، زیراکه در این مرحله درست که مقدمه بیماری استسقاء که همان سیروز کبدی است می‌باشد اما چون اخلاط غیر طبیعی کاملا منسجم و قوی نشده‌اند
ص: 47
قدرت کافی برای چیره شدن و نشستن در کبد را ندارند و بخوبی با تمهیدات و تدابیر حکیمانه اطباء طب ایرانی منهزم و مضمحل خواهند شد.
جالب است بدانید بیماری سوء القنیه با این تعاریف و علامت‌ها در طب جدید شناخته شده نیست چراکه دیدگاه تجزیه‌نگر طب علمی غربی، علامت‌های این بیماری را نمی‌تواند به هم ارتباط دهد و از مجموع آن‌ها به سوء القنیه پی برد. مثلا یکی علامت نفخ و قراقر شکم را می‌بیند می‌گوید گاستریت دارید و داروی مربوط به گاستریت را تجویز می‌کند، دیگری به کم‌خونی بیمار توجه می‌کند و قرص و کپسول آهن می‌دهد، سومی داروی ضد حساسیت می‌دهد به مناسبت خارش بدن و هر کس با دید تجزیه تشخیص می‌دهد و علاجی را در نظر می‌گیرد.
دیدگاه علمی طب غربی در مثال مانند آن فیلی است که در تاریکی در اتاقی قرار داشت و هرکس بر آن فیل وارد می‌شد با لمس دست نظری می‌داد و هیچ‌کدام بر واقعیت وجود فیل منطبق نبود اما بخشی از حقیقت را جدا عنوان می‌کرد. این برداشت‌های گسیخته و منفعل هرگز نمی‌توانست به واقعیت وجود فیل منجر شود.
بگذریم نکته‌ها رفت و در این قرن پر از بیماری شکایت دردمندان و همچنین اطباء طب ایرانی که دلسوزانه هشدار می‌دادند و مردم را از بیماری‌های ناشی از تسلط فرهنگ غربی و صنعتی شدن بر حذر می‌داشتند به جایی نرسید و نسخه‌ها و داروها و مهارت‌های اطباء ایرانی در دل خاک نهفته شد.
ص: 48

شناخت سیروز کبدی و بیماری‌های منجر به سیروز کبدی با معیارهای طب غربی

اشاره

بیشترین تومورهای منجر به سیروز کبدی کارسینوماهای اولیه می‌باشند که به نام هپاتو سلولر 80 تا 90 درصد تمام کارسینوماهای کبد را تشکیل می‌دهند.
بیماری‌های مزمن کبدی به هر صورت زمینه را برای کارسینوماها مساعد می‌سازند.
انواع مختلف بیماری‌های مزمن کبدی از نوع متابولیک، الکلیک، ویروسی و ایدیوپاتیک ممکن است منجر به بروز کارسینومای سلول کبد شود. زمینه‌های ارثی شیوع بیماری را از بدو تولّد افزایش می‌دهد. وجود التهاب‌های مزمن و درازمدت در دوران کودکی تا بلوغ بسیار پرمخاطره است.
هپاتیت‌ها به‌عنوان بیماری‌های زمینه‌ساز و مستعدکننده در بروز سیروز کبدی، به دلیل افزایش شدید آن در دهه اخیر بسیار حائز اهمیت است. روش درمان هپاتیت‌ها به‌عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های سیروز کبدی می‌تواند در لیست بیماری‌های منسوب به سوء القنیه قرار گیرد.
در کلیه هپاتیت‌های ویروسی اعم ازA وB وC و غیر و نکروزهایی در سلول‌های پارانشیم کبدی ایجاد می‌شود.
ص: 49
در شناسایی انواع هپاتیت‌ها در طب جدید تلاش بسیار زیادی صورت گرفته و پیشرفت‌های چشمگیری نیز حاصل گردیده، امّا از لحاظ درمان و شفا طب غربی همچون دیگر بیماری‌ها در وضعیت ناامیدکننده‌ای دست‌وپا می‌زند.

سیروز الکلیک

برخی از بیماران کرارا از پزشک می‌پرسند از نظر علم پزشکی مصرف مشروبات الکلی برای بدن چه ضرری دارد و تأکید می‌کنند که صرف‌نظر از دیدگاه مذهبی پاسخ دهیم. باید به این نکته توجه داشته باشند که ما نمی‌توانیم عالم‌تر از خداوند باشیم.!
التهاب حاد یا مزمن کبدی که بعلت نکروز پارانشیم کبد بوجود می‌آید در اثر افراط در مصرف الکل به نام هپاتیت الکلی یا یرقان شرب خمر نامیده می‌شود.
متأسفانه شاهد مرگ افرادی در اثر سیروز کبدی بوده‌ام که پس از نقل مکان به کشورهای غربی بخصوص امریکا به این بیماری مهلک گرفتار شدند. ایالات متحده امریکا یکی از شایعترین مناطق مساعد بروز کارسینوماهای کبدی است. تقلید بی‌جا از افرادی که در آن کشور عادت به شرب خمر داشته‌اند بیشتر گریبانگیر جوانانی شده که از لحاظ فرهنگی و فکری هنوز چهارچوب اعتقادی خود را تحکیم نبخشیده و در دیار غربت تحت تأثیر فرهنگ بیگانه به شرب خمر روی آورده‌اند.
سیروز کبدی در ایالات متحده یکی از مهمترین علل مرگ به حساب آمده و بسیاری از ایرانیان و افرادی که به آن کشور برای تحصیل یا اقامت مهاجرت کرده‌اند از این آمار غافل بوده‌اند. باید بپذیریم که کبد مردم امریکا نسبت به کبد مردم ایران که مصرف الکل منع شرعی دارد مقاوم‌تر می‌باشد و این به آن دلیل است که آنان از قرن‌ها پیش به مصرف مشروبات الکلی عادت داشته‌اند، معهذا باز هم آمار مرگ‌ومیر در اثر مصرف الکل و ابتلاء به سیروز کبدی در ینگه دنیا بسیار بالا می‌باشد، چه رسد
ص: 50
به ایرانیانی که هیچ‌گاه به مصرف الکل عادت نداشته‌اند. مصرف الکل زمینه و بستر کبد را برای ابتلاء به انواع هپاتیت‌ها و انواع سرطان‌های کبد مهیا می‌سازد.
تظاهرات بالینی یرقان الکلی درد و حساسیت شکم و بزرگی طحال، اسیت است و تشخیص قطعی این بیماری از سایر موارد هپاتیت‌ها از دیدگاه طب جدید بیوبسی کبد است.
برخی دیگر از بیماری‌های پیش‌درآمد سرطان کبد را مطرح و علاج آن را در صفحات آتی بر خواهم شمرد. این بیماری‌ها زمینه ضعف کبد و استعداد ابتلا به سرطان کبد را بیشتر می‌کنند. برخی از این بیماری‌ها عبارتند از انواع یرقان یا زردی و به اصطلاح پزشکی امروز هپاتیت‌ها.

تظاهرات بیماری‌ها همراه با یرقان

الف- تظاهرات پرهپاتیک: همولیز، ضعف عمومی و درد شکم یا پشت ممکن است در بحران‌های همولیز حاد دیده شود. در موارد دیگر یرقان با رنگ طبیعی مدفوع و ادرار و هیپربیلیروبینی غیر مستقیم همراه است. طحال جز در انمی سیکل سل بزرگ است. هپاتومگالی متغیر است.
ب- تظاهرات کبدی:
1) اکتسابی: ناراحتی عمومی، بی‌اشتهایی، تب مختصر، احساس سنگینی در ربع فوقانی و راست شکم. ادرار تیره، یرقان، آمنوره، کبد بزرگ و حساس، خال‌های عروقی عنکبوتی‌شکل، اریتم کف دست، اسیت، ژینکوماستی، کم شدن موهای بدن، بوی بد کبدی و لرزش بهنگام کشیدگی دست‌ها.
2) مادرزادی: گاه علامتی ندارد. رکود متناوب صفرا غالبا با خارش بدن، مدفوع کم‌رنگ و گاه کوفتگی عمومی همراهست.
ج- پست هپاتیک: دردهای قولنجی ربع فوقانی و راست شکم، لاغری (در سرطان)، یرقان، ادرار تیره و مدفوع کم‌رنگ شایع است. یرقان مواج و نوسانی و تغییر
ص: 51
رنگ متفاوت مدفوع دلیل انسداد متناوب مجاری صفرا است که می‌تواند به علت سنگ یا سرطان در آمپول واتر یا محل یکی شدن مجاری داخل کبدی باشد. وجود خون در مدفوع نشانه‌ای از بدخیمی است. بزرگی کبد، کیسه صفرای قابل رؤیت و قابل لمس (علامت کوروازیه(Courvoisier's sign است، برجستگی درون رکتوم و لاغری نیز از بدخیمی حکایت می‌کند. لرز و تب دلیل وجود سنگ همراه با کولانژیئیت است.
SGOT
وSGPT ارزش زیادی در بیماری‌های کبدی دارند. بااین‌وجود هنگامی که با مطالعات دیگری چون الکالین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز (وایزوانزیم‌های آن‌ها) و ایمونو گلوبولین‌های سرم اندازه‌گیری شوند ارزش تشخیصی بیشتری خواهد داشت.
بیوپسی کبد از راه پوست از دید طب غربی روشی سالم و مناسب برای تشخیص بیماری‌های منتشر کبد است اما در تشخیص کولستاز داخل کبدی از کولستاز خارج کبدی ارزش زیادی ندارد و در پیدا کردن متاستازهای کبد هم موفقیت زیاد ندارد.
مطالعات رادیولوژیک- در موردی که علّت یرقان براساس سابقه و یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی مشخص نشود ممکن است یرقان هپاتوسلولر را از یرقان انسدادی در 80 تا 90% موارد به کمک اولتراسونوگرافی، سی‌تی‌اسکن و تصویر رادیوایزوتوپی تشخیص داد. مشاهده اتساع مجاری صفرا در این تکنیک‌ها معرف انسداد مجاری مذکور و یرقان انسدادی است. اجرای این روش‌های بدون مزاحمت برای بیمار در شرایط سلامت یا بیماری سلول‌های کبدی بلااشکال است.
آزمایش اولتراسونیک برای نشان دادن مجاری متسع کبدی، بزرگی کیسه صفرا، ضایعات فضاگیر کبدی و بزرگی کبد و طحال مفید است. اسکن کبد با سولفورکولوئید، رادیواکتیو ممکن است در کشف ضایعات فضاگیر کبدی (تومور، آبسه، کیست) و نیز برای نشان دادن میزان بزرگی کبد مفید باشد.
ص: 52

هپاتیت‌های مزمن

اشاره

این هپاتیت‌ها التهاب مزمن کبد را به همراه دارند و در اعمال سلول‌های کبدی اختلال ایجاد می‌کنند و در برخی افراد بسوی سیروز کبدی پیشروی دارند. امّا در هر دو صورت این افراد به واسطه ابتلاء کبدی نسبت به افراد سالم، کبدی ضعیف‌تر دارند و مشکل قصور هضم و آثار سوء مزاج در هضم و عوارض ناشی از آن را دارند.
به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- هپاتیت مزمن مداوم

در هپاتیت‌های مزمن مداوم بسته به نوع غذایی که مصرف می‌کنند و فشاری که از ناحیه غذاهای چرب و دیر هضم و سرخکردنی و روغن‌های نباتی جامد و مایع به کبد و معده وارد می‌شود عوارض مختلفی از خود نشان می‌دهد. گاه علامت خاصی ندارند و گاه با بی‌اشتهائی، خستگی زودرس، بی‌حوصلگی، درد و کوفتگی تمام بدن روبرو می‌شوند. درمان مؤثری در طب جدید برای این بیماری وجود ندارد امّا در طب قدیم مانند سایر موارد درمان‌ها بسیار مؤثر و کارساز و اگر بر آن مداومت شود بکلی ریشه بیماری کنده خواهد شد و حتی شخص مبتلا از ناقل بودن نیز خارج شده و امکان سرایت بیماری از بین خواهد رفت.

2- هپاتیت مزمن فعال

فعال بودن یا فعال شدن هپاتیت براساس سیر آن بطرف سیروز کبدی است.
نکروز تدریجی و گاه نکروز سریع و حاد بر سلول‌های کبدی حاکم شده و به درون پارانشیم کبد توسعه می‌یابد. این پیشرفت گاه آن‌چنان سریع بوده و آن‌چنان تخریبی در کبد ببار می‌آورد که تشخیص سلول‌های نکروزه و تباه‌شده از سلول‌هایی که هنوز سالم هستند و مقاومت می‌کنند غیر ممکن است. برخی از این هپاتیت‌ها آن‌چنان فعال و برق‌آسا به کبد حمله می‌کنند که ظرف 10 روز بیمار را از پای درمی‌آورند. در این حالت اکثریت قریب به اتفاق سلول‌های کبدی آسیب‌دیده و از بین می‌روند ولی در
ص: 53
طب ایرانی به لطف پروردگار برای پیشگیری و درمان بیمار راه‌های گوناگونی وجود دارد.

هپاتیت‌های ویروسی

اشاره

هپاتیت ویروسی و عفونت‌های ناشی از آن بی‌تردید یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جهان امروز است که سهم قابل توجهی از مرگ‌ومیر و ناتوانی‌های اقتصادی و اجتماعی و روانی را بخود اختصاص داده است. ویروس هپاتیت اولین‌بار در سال 1965 در دنیا گزارش شد. تنها انجام واکسیناسیون تاکنون توانسته مقداری از شیوع آن بکاهد. هپاتیت‌های ویروسی از مهمترین عوامل درگیری کبد هستند که تاکنون انواع آن به نام‌های‌G ,E ,D ,C ,B ,A و ویروس‌EBV وCMV و سرخک و سرخجه و چند نوع دیگر شناخته شده است. مهمترین و شایع‌ترین آن هپاتیت‌B می‌باشد که عوارض حاد عفونت این ویروس و همچنین عوارض مزمن نظیر سیروز وHCC سالانه باعث فوت حدود یک میلیون نفر در جهان می‌شود. سه چهارم مردم دنیا در نواحی با شیوع بالای آلودگی هپاتیت‌B زندگی می‌کنند.

هپاتیت‌A عفونی با دوره کمون کوتاه

بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، کوفتگی عمومی، دردهای شبیه آنفولانزا یا عفونت مجاری تنفسی فوقانی، بی‌میلی، وجود تب، حساسیت کبد و زردی. تعداد گلبول‌های سفید طبیعی است، تست‌های سلولی کبدی با منظره خاص نکروز مشهود است.
انتقال ویروس از راه مدفوع و دهان صورت می‌گیرد. لیکن انتقال از راه سوزن‌های آلوده نیز امکان‌پذیر است، میمون‌های مارموست و شمپانزه‌ها ظاهرا تنها حیوانات حساس به این ویروس هستند.
ص: 54

هپاتیت‌B

هپاتیت‌B یک مشکل مهم بهداشتی در سراسر دنیاست. سیر بیماری از یک عفونت حاد تا یک بیماری مزمن متفاوت می‌باشد. معمولا موارد حاد عفونت با هپاتیت‌B سیر خود محدود شونده دارند. 1 تا 2 درصد از موارد حاد منجر به هپاتیت برق‌آسا (فولمینانت) می‌گردد، که در 30 الی 50% موارد منجر به مرگ می‌شود. نوع مزمن هپاتیت‌B نیز از یک عفونت بدون علامت تا هپاتیت مزمن علامت‌دار، سیروز و سرطان هپاتوسلولر متغیّر می‌باشد. عفونت حاد و مزمن هپاتیت‌B منجر به مرگ‌ومیر 500000 تا 200000/ 1 در سال می‌شود. تاکنون یکی از علل شایع بروز کارسینومای اولیه در کبد یک عفونت ویروسی است که معمولا در اثر تزریق خون‌آلوده یا محصولات خون‌آلوده منتقل می‌شود. سرایت بیماری از راه دهان و یا مقاربت نیز امکان‌پذیر است. این هپاتیت در افراد هم‌جنس‌باز و معتادان مصرف‌کننده داروهای وریدی بسیار شایع است. پزشکان، دندانپزشکان و پرستاران و پرسنل شاغل در آزمایشگاه‌های بالینی و پاتولوژی در معرض خطر ابتلا به آن هستند. هپاتیت‌های‌A وB حدود 10% تمام هپاتیت‌ها را شامل می‌شود.
بیمارانی که مبتلا به هپاتیت مزمن هستند وALT آن‌ها بطور پایدار نرمال است باید تحت نظر بوده در صورت افزایش‌ALT درمان آن‌ها شروع شود. درمان در بیمارانی که مبتلا به عفونت‌HBV ، و پلی‌آرتریت نودوزا(PAN) هستند نیز توصیه می‌شود. در بیمارانی که هپاتیت مزمن‌B وHbeAg منفی دارند باید درمان سریعا شروع شود. پیگیری طولانی‌مدت بیماران مبتلا به هپاتیت‌B مزمن که تحت درمان با اینترفرون آلفا قرار گرفته‌اند وHdeAg Seroeonversion در آن‌ها ایجاد شده، نشان داده است که 71% این بیماران به مرور زمان‌HbsAg منفی شده‌اند از نظر ما داروهای ضد هپاتیت از قبیل اینترفرون آلفا که نسبت به آنالوگ‌های نوکلئوزیدی برتری دارند و دامیوودین و انتکاویر و آدفوویر هرکدام دارای مزیت‌ها و نقاصان‌هایی هستند که در مجموع دارای عوارض جانبی بوده و گاه مواجه با مقاومت دارویی در بدن بیمار می‌شوند. از
ص: 55
لحاظ طول درمان زمان طولانی می‌طلبند. هپاتیت‌های‌b وc و غیر و و عفونت‌های بیمارستانی تا 20% در کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز دیالیز خطر انتقال وجود دارد.
حتی از لایه مخاطی نیز منتقل می‌شود ولی از راه هوا منتقل نمی‌شوند. براساس اعلام‌edc آمریکا، در دندانپزشکی خون و بزاق همه بیماران بطور بالقوه، آلوده به‌HBV وHCV و سایر پاکوژن‌های موجود در آن تلقی می‌شوند. عوامل بیماری‌زا در نتیجه ضعف در کاربرد روش‌های سترون‌سازی است.

هپاتیت‌C

عفونت‌HCv از علائم مهم عفونت مزمن انتقال یافته از راه خون است. اغلب افراد آلوده با این ویروس بطور مزمن آلوده‌اند و ممکن است از عفونتشان آگاه نباشند چرا که از نظر بالینی بیمار نیستند.HCv بطور اولیه از طریق تماس با خون منتقل می‌شود، عوامل خطر شامل تزریق خون با فرآورده‌های خونی آلوده، مصرف تزریقی دارو یا مواد مخدر، تماس با شریک جنسی یا اعضای خانواده که سابقه هپاتیت داشته‌اند می‌باشد.

آلودگی ویروس نقص ایمنی انسان(HIV)

اشاره

ویروس‌HIV عامل بیماری‌AIDS به سیستم ایمنی بدن حمله کرده و آن را تضعیف می‌کند بطوری که نمی‌تواند با سایر بیماری‌های کشنده مبارزه کند. ایدز یک بیماری کشنده است و اگر چه پیشرفت‌های زیادی در درمان‌های آن در حال انجام است اما درمان قطعی شناخته شده‌ای ندارد.
ویروس‌HIV بسیار شکننده است و بیرون بدن انسان مدت طولانی زنده نمی‌ماند. ایدز نگرانی عمده کارکنانی است که کمک‌های اولیه را در شرایط تماس با خون تازه یا دیگر مواد بالقوه عفونی فراهم می‌کنند و لازم است تمام احتیاطات لازم برای اجتناب از تماس با ویروس ایجادکننده آن بکار گرفته شود.

وضعیت بیماری در جهان

بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت دنیا با ویروس هپاتیت‌B برخورد داشته و با این ویروس آلوده شده‌اند و در حدود 350 الی 400 میلیون نفر در جهان ناقل‌HBV هستند.
ص: 56

وضعیت بیماری در ایران

براساس طرح ملی سلامت و بیماری که در سال 1378 انجام گردید 7/ 1% جمعیت عمومی‌HBsAg مثبت داشتند.
براساس مطالعات انجام‌شده ایران جزء کشورهای با شیوع متوسط محسوب می‌گردد و به نظر می‌رسد 35% ایرانیان باHBV برخورد داشته و 3- 2% جمعیت ناقل مزمن می‌باشند که البته در مناطق مختلف پراکندگی یکسانی ندارد. به‌طوری‌که این رقم در برخی نقاط کشور مثل استان فارس 7/ 1% و در برخی دیگر مثل سیستان و بلوچستان 5% می‌باشد. با توجه به انجام واکسیناسیون نوزادان از سال 1372 و کاهش شیوع آن براساس طرح ملی سلامت و بیماری کشور ما در مرحله گذار از شیوع متوسط به شیوع کم بوده و در موارد جدید بیماری بیشتر در گروه جوانان و بالغین اتفاق می‌افتد. ژنوتیپ شایع‌HBV در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن ژنوتیپ‌D می‌باشد. 80% موارد مبتلا به عفونت مزمن‌HBV در ایران‌HBsAg منفی هستند. میزان شیوع‌HBsAg در نهاوند 3/ 2% است. شیوع‌HBV در بررسی 39598 اهداکننده خون در قزوین 08/ 1% بوده که بیشتر در زنان و افراد کم‌سواد، متأهل و سن بالای 35 سال بوده و انتقال افقی نیز مهمترین راه است. شیوع هپاتیت‌D در جمعیت عادی 4/ 2% در اهدا کنندگان خون 5/ 2% و در هپاتیت مزمن 5 تا 6% است. همچنین در بررسی انجام شده در مراجعین اهداء خون در سال 82 نیز 7/ 8 در هزار نفر آلودگی به‌HBV وجود داشته است. در بررسی انجام‌شده روی مبتلایان به سیروز 84% مواردHBc anti مثبت و 51%HBsAg مثبت بوده‌اند. در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما 72%anti HBc مثبت و 46%HBsAg مثبت بوده‌اند. با توجه به مجموع بررسی‌های انجام‌شده‌HBV یکی از شایعترین علل بروز هپاتیت حاد و مزمن در بالغین و همچنین سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما در ایران است.
ص: 57

تأثیرات هورمونی

خطر ابتلاء بیشتر جنس مذکر نسبت به جنس مؤنث اثر هورمون‌ها را در ایجاد کارسینوما اثبات می‌نماید. بویژه افزایش تجویز داروهای هورمونی در سال‌های اخیر زمینه‌های بروز آن را بیشتر از پیش در مقابل پزشکان آشکار ساخته است. هرازگاهی در اخبار مربوط به گزارشات جدید پزشکی در رسانه‌های علمی و دیگر رسانه‌های جمعی به سمع و نظر مردم عادی نیز می‌رسد

بیماری‌های ژنتیک

بیمارانی را داشتم که در خانواده آنان هرکدام به سن 55 سالگی می‌رسیدند دچار سرطان کبد شده و فوت می‌کردند. یکی از این افراد در امریکا و دیگری در آلمان و بقیه در ایران بسر می‌بردند. تنها کسانی که در ایران زندگی می‌کردند پس از فوت یکی از آنان بقیه تحت درمان با روش‌های طب ایرانی قرار گرفته و نجات یافتند.
خانواده دیگری در ایران شامل چند برادر و خواهر همگی در اثر ابتلا به تومور مغزی جان می‌دادند.
ارتباط افراد سالم با کسانی که ناقل هپاتیت هستند. روابط جنسی نامشروع که ابتدا از زهدان آغاز و سپس به کبد سرایت می‌کند. گمان من بر این است که اگر عدّه زناشویی از طرف جنس مؤنث هنگام جدائی رعایت نشود ابتلا به بیماری‌های خطرناک محتمل است. دی. ان. ای جنس مؤنث تنها دی. ان. ای یک نفر را در یک زمان می‌پذیرد و دی. ان. ای جدید باید پس از کنار رفتن و پاک شدن قبلی وارد شود.
تداخل بدون گذراندن دوران عده ناهنجاری شدید در سیستم ژنتیک جنس مؤنث ایجاد می‌نماید که آثار اولیه آن در شبکه درون سلولی سلول‌های بنیادی تناسلی ایجاد شده و سلول‌های به‌هم‌ریخته را وادار به سرپیچی از قوانین عمومی بدن می‌نماید که حاصل آن شروع بیماری‌های مربوط به زهدان به نفع تولد تومورهای غیر عادی است.
ص: 58

پرخونی کبد

غلبه خون از اخلاط چهارگانه می‌تواند در سراسر کبد حاکم شود و می‌تواند بر عضوی از اعضاء غلبه داشته باشد. می‌شود برتری خون که بر تمامی اعضاء حاکم شده بوسیله دستورات ضد غلبه خون از بین برود اما در یک عضو یا چند عضو بماند.
مثلا در بیماری کبد عارضه پرخونی از بین نرفته باشد. این پرخونی شاید تنها در کبد ایجاد شده و یا همانطور که گفتم در کل بدن بوده ولی در کبد از بین نرفته باشد.
درمان همان علاج سوء القنیه با فرض اشتراک با دیابت و فشار خون است.
ضمادهای روی کبد با مزاج سرد مانند برگ یا ریشه پخته (لبو) همراه با سرکه و اسفرزه مناسب است.

کبد چرب(Fatty Liver)

تراکم چربی در کبد یکی دیگر از بیماری‌هایی است که در اثر ایجاد اختلالات ویژه‌ای در کبد شرایط را برای سیروز کبدی و سرطان کبد آماده می‌سازد.
در ایجاد کبد چرب، مصرف داروهای شیمیائی بخصوص در سطح افراطی آن نقش دارد. پرخوری، چاقی افراطی مصرف الکل از دیگر علل ایجاد کبد چرب است..