گروه نرم افزاری آسمان


انگشت‌پیچ انبهمفتح سدّه کبد و مقوی جگر سرد و سایر احشا، اسهالی که از ضعف کبد حاصل می‌شود و برای بیماری استسقاء (سیروز کبدی) و مقدمه استسقاء (سوء القنیه) مفید است.
آب انبه یک‌صد گرم، آب زرشک بی‌دانه، آب پوست هندوانه از هریک 50 گرم، عرق سنبل الطیب یک شیشه، زعفران نوک قاشق چایخوری و قند 50 تا 75 گرم.
همه را با هم روی شعله ملایم بجوشانند تا خیلی غلیظ شود. بصورت تکه‌های شکلات
ص: 16
تقسیم کنند تا سرد و سفت شود. روزانه تا 3 بار صبح و ظهر و شب هربار یک عدد در دهان گذاشته بمکند.

انگشت‌پیچ انبرباریس (زرشک)

اشاره

این نسخه مقوی کبد و معده و گدازنده غذاست و در هضم غذا کمک شایان کند و مفتح سده کبد و بازکننده مجاری آن است و مسکن حرارت آن و ضد استسقاء (سرطان کبد) و خفقان قلب را فرونشاند و تب صفراوی را زایل‌کننده است و اشتهای طعام آورد.
سکنجبین انبرباریس سفرجلی 1] 5 مثقال، آب به و آب سیب ترش و آب انار و اگر انار در دسترس نبود رب انار که با آب جوش رقیق شده باشد و اگر آن هم نبود آب گریپ‌فوروت و اگر نبود آب‌غوره بی‌نمک و اگر نبود آب لیموی ترش یا آب آلوچه سبز (گوجه درختی) از هرکدام 3 مثقال، قند حدود 35 گرم تا بیشتر.

طرز تهیه سکنجبین انبرباریس سفرجلی

بگیرند ربع من تبریز زرشک بدون هسته منقی 2] و با 168 مثقال آب و 14 مثقال گلاب در هم کنند و یک شبانه‌روز بگذارند بخیسد و صبح آن را آن‌قدر بمالند تا مواد زرشک در آب شود، صاف کنند و 168 مثقال شکر قرمز و اگر نبود شکر سفید اضافه کنند و در دیگ سنگی با یک تا 2 سفیده تخم‌مرغ بجوشانند و مرتب کف آن را بگیرند تا دیگر کف نیاورد، بگذارند سرد شود آنگاه دوباره صاف کنند، صافی که از پارچه ریزنقش بگذرد و دوباره در همان دیگ سنگی بریزند و 5/ 22 مثقال سرکه
ص: 17
انگوری و نیم من آب سفرجل داخل نمایند و دوباره روی شعله ملایم بجوشانند تا به قوام آید. از آتش فرود آورده سرد کنند و در جای خنک نگهدارند.
طبق دستور سایر انگشت‌پیچ‌ها روی شعله ملایم به قوام آورند تا کاملا غلیظ شود و قبل از سرد شدن به قطعات شکلاتی تکه‌تکه کنند و روزی 3 بار صبح و ظهر و شب در دهان گذاشته بمکند.

انگشت‌پیچ انجباری

اشاره

جهت نفث الدم 3] و نزف الدم 4] از هر عضو که باشد و برای جلوگیری از خونریزی از مقعد و رحم و رعاف 5] و التهاب عصبی روده‌ها و آنچه امروز به کولیت و خونریزی از روده‌ها مشهور است مفید می‌باشد. برای بیماری‌های تفرّق اتصال و فاصله گرفتن مهره‌های دیسک عرق النساء[6] و جوش خوردن رباطهای آسیب‌دیده و پاره شده (مینیسک) و زودتر جوش خوردن شکستگی استخوان‌ها و اصلاح کبد ضعیف و رفع ضعف معده و اسهال بسیار مفید بوده و بهترین روش برای سالخوردگان و کودکان که دارو خوردن برای آنان مشکل است می‌باشد.
شراب انجبار 75 گرم، آب به، آب سیب، آب انار، آب آناناس اگر نبود آب انبه و اگر نبود آب گوجه درختی سبز از هرکدام 25 گرم. طبق دستور سایر انگشت پیچ‌ها عمل کنند و حد اقل روزی 3 بار هربار یک شکلات در دهان گذاشته بمکند.
ص: 18

طرز تهیه شربت انجبار

پوست بیخ انجبار 15 درم، گلنار فارسی، طراثیث، خرنوب از هرکدام 6 درم، صندل سرخ سوده، اقاقیا از هرکدام 3 درم همه را با هم مخلوط و نیم‌کوب کنند با 2 رطل آب شب تا صبح بخیسانند و صبح در دیگ سنگی و اگر نبود در ظرف استیل یا پیرکس بجوشانند تا یک سوم بماند صاف کنند و دو سوم رطل قند سفید یا شکر سفید داخل کرده روی شعله ملایم بجوشانند تا به قوام آید.

انگشت‌پیچ انجدانی

اشاره

مقوی معده سرد و خشک‌کننده رطوبات آن بوده و لطیف‌کننده طعام است، پس هضم را آسان کند و مدر بول و حیض و شیر است، تب‌های عفونی را از زایل کرده و به آرامی درد مفاصل ناشی از برودت را از بین می‌برد. بعنوان چاشنی و یا به عنوان درمان برای مبتلایان به درد مفاصل سرد مانند رماتیسم و باد مفاصل و فلج در انواع آن مانند: ام. اس و لقوه و نسیان (آلزایمر) و رعشه (پارکینسون) بسیار مفید می‌باشد. همراه با غذا می‌تواند اشتهای طعام را در سردمزاجان افزایش داده و علاجی مناسب برای کسانی باشد که علاوه بر گرفتاری در اثر بیماری، در سنین سالخوردگی نیز باشند که تناول داروها بر آنان قدری سخت باشد. ضد استسقاء و گشاینده سدّه طحال و دیگر بیماری‌های مربوط به طحال نیز می‌باشد زیرا که اخلاط غلیظ سوداوی بارد و نیز بلغم غلیظ را از هم می‌گسلد و آماده دفع می‌نماید.
سکنجبین انجدانی 75 گرم، آب به 50 گرم، آب سیب 25 گرم، آب انار 50 گرم یا رب انار 25 گرم، عرق کاسنی و عرق کرفس از هرکدام یک شیشه، عسل نصف وزن مجموع و یا به مقداری که شیرینی آن چشایی را آزار ندهد. همه را روی
ص: 19
شعله ملایم بجوشانند تا غلیظ گردد، طبق دستور انگشت‌پیچ‌ها هر روز 3 بار هر بار یک تکه شکلاتی آن را در دهان گذاشته بمکند.

طرز تهیه سکنجبین انجدانی

بیخ انجدان 250 گرم، سرکه انگوری خالص و آب معدنی یا آب جوشیده سرد شده از هرکدام 200 گرم. بیخ ساقه انجدان را نیم‌کوب کنند و یک شبانه‌روز در سرکه و آب بخیسانند، سپس بجوشانند تا به نصف برسد آنگاه 600 گرم شیره انگور یا همان دوشاب انگور خالص که بصورت مایع و برنگ قهوه‌ای تیره است مخلوط و روی شعله ملایم بجوشانند تا به قوام آید و به اصطلاح غلیظ شود اما منظور از غلیظ شدن آن‌قدر نباشد که در تهیه انگشت‌پیچ‌ها گفته‌ایم.
گرم‌مزاجان در مصرف این انگشت‌پیچ و یا سکنجبین آن باید جانب احتیاط را نگه دارند و اگر گرمای آن آزاردهنده بود هر بار از عرق کاسنی و شربت اسفرزه و امثال آن برای کاهش حرارت مزاجی آن استفاده کنند.

انگشت‌پیچ انیسون شیرین

مقوی معده و کبد و محلل ریاح غلیظ و هضم‌کننده غذا و ضد عفونت دستگاه گوارش می‌باشد. انسدادها و گرفتگی‌های کبد و امعا را رافع بوده و تب‌های بلغمی و سوداوی را از بین می‌برد. مقوی حافظه و دماغ است.
آب به، آب سیب، آب گلابی اگر نبود آب آناناس یا انبه از هرکدام یک لیوان، گلاب یک استکان، انیسون شیرین 75 گرم، سنبل الطیب، گل سرخ، تخم کرفس، مصطکی، مغز بادام از هرکدام یک مثقال، زعفران نصف قاشق چایخوری.
اجزاء خشک را کاملا نرم کنند به‌طوری‌که از ریزترین الک عبور کند آنگاه همه را به جز زعفران با هم بیامیزند و روی شعله ملایم بجوشانند تا غلیظ شود، زعفران
ص: 20
را سائیده آخر سر اضافه نمایند و طبق دستور سایر انگشت‌پیچ‌ها به تکه‌های شکلاتی تقسیم نمایند. روزانه 3 بار هربار یک شکلات در دهان گذاشته بمکند.