گروه نرم افزاری آسمان


انگشت‌پیچ بلادر دیگرمنافع بسیار زیادی برای آن نقل شده است و برای ملوک و سلاطین بکار برده می‌شده و اگر در خوردن آن بطور مرتب مداومت شود پس از یک سال منافع آن آشکار می‌شود و هرکس چنین کند و تناول آن را ادامه دهد پس از آن تا هنگام موت هرگز بیمار نخواهد شد. این دارو را از آن جهت که یک سال بعد از مرتب خوردن منافع آن آشکار می‌گردد داروی سال (دواء السّنه) نامیده‌اند.
ص: 25
منع سفیدی مو می‌کند و اخلاط بارده را اسهال می‌کند ضعف معده و سوء هضم و دردهای معده را از بین می‌برد، فلج، نسیان، صرع، تشنج، لقوه و سردرد سرد و همه بیماری‌های سرد را از بین می‌برد.
پوست هلیله زرد، هلیله سیاه، بلیله، آمله منقی از هرکدام یک مثقال، شونیز 24 مثقال، کبابه چینی 12 مثقال، عسل بلادر و مصطکی هریک 6 مثقال، فلفل مویه، دار فلفل، دارچینی، اوشق، زنجفیل از هریک 2 مثقال، ساذج هندی یک مثقال، شکر سفید 600 مثقال. آب سیب، آب به، آب آناناس از هرکدام یک لیوان. داروهای خشک را بکوبند و چنان پودر کنند که از ریزترین الک مانند گرت رد شود. شکر را با مقداری آب بجوشانند تا غلیظ گردد سپس پودر را وارد کرده، آب سیب، آب به و آب آناناس یا آب انبه را اضافه کنند و روی شعله ملایم بجوشانند تا بقوام آید.
مقداری روغن را با آن بسرشند و به اندازه تکه‌های شکلاتی اندازه بزنند و هر روز یک شکلات را در دهان گذاشته بمکند.
افرادی که در بدنشان باد زیاد تولید می‌شود صبح‌ها ناشتا بمکند و کسانی که در بدنشان رطوبت و بخار زیاد باشد شب قبل از خواب. باید که این دارو را در ظرف چینی نگه دارند و از بکار بردن ظروف آلومینیومی خودداری کنند.
افرادی که می‌خواهند با نسخه‌های بلادر از بیماری‌ها پیشگیری کنند و صاحب طول عمر گردند باید از مصرف ترشی‌ها و لبنیات پرهیز نمایند.

انگشت‌پیچ بلسان

در علاج بیماری‌های دماغی و صرع و لقوه و فلج و اوجاع مفاصل و عرق النساء و نقرس بسیار مؤثر است و با داشتن خاصیت تریاقی در برابر سموم مقاومت ایجاد می‌کند. با داشتن خواص متعدد معده و کبد و طحال و کلیه‌ها و مثانه و رحم و
ص: 26
تقریبا تمامی اعضای بدن از جمله اعصاب را تقویت و در علاج بیماری‌های تمامی اعضای بدن مشارکت می‌کند.
داروی خالص و اصلی بلسان آن است که در هنگام تابش آفتاب و در برج سرطان نزد طلوع شعری یمانیه تنه درخت بلسان را تیغ‌های متعدد می‌زنند و آنچه از آن تراوش می‌کند را جمع می‌کنند. درخت بلسان می‌تواند بیش از 50 کیلو شیره از خود تراوش کند.
شیره بلسان 50 گرم، شاخ و برگ و عود بلسان 75 گرم را با 250 گرم آب روی شعله ملایم بجوشانند تا نصف شود صاف کنند و با قند به نصف وزن آن یعنی حدود 75 گرم کمتر یا بیشتر و نیم کیلو آب سیب و نیم کیلو آب به مخلوط و دوباره بجوشانند تا غلیظ شده و مانند دستور سایر انگشت‌پیچ‌ها آماده کنند و روزانه از یک تا 3 عدد در روز بمکند.

انگشت‌پیچ عطائی

اشاره

در دفع سرعت انزال بی‌نظیر است.
جفت بلوط، لبان ذکر، بزر القنب 9] از هرکدام یک مثقال، مصطکی 3 گرم، آب سیب و آب به از هرکدام یک لیوان. عسل مصفی حدود یک لیوان کم یا بیش.
داروهای خشک را بکوبند و مانند گرت نرم کنند تا از ریزترین الک رد شود سپس با آب‌میوه‌ها و عسل روی شعله ملایم بقوام آورند تا کاملا غلیظ شود و قبل از سرد شدن به قطعات شکلاتی تقسیم نمایند و روزانه از یک تا 3 عدد در دهان گذاشته بمکند. ساعتی قبل از نزدیکی می‌توانند تعدادی بیشتر در دهان گذاشته بمکند.
ص: 27

انگشت‌پیچ عطایی دیگر که همان خاصیت را دارد

جفت بلوط، کندر، مصطکی از هرکدام مساوی بگیرند و بکوبند و مانند گرت نرم کنند و با یک لیوان آب سیب و یک لیوان آب به و یک شیشه گلاب و حدود یک استکان تا یک لیوان عسل مصفی مخلوط و روی شعله ملایم بقوام آورند و مانند دستور سایر انگشت‌پیچ‌ها عمل کنند و ساعاتی قبل از نزدیکی بیشتر در دهان گذاشته بمکند.

انگشت‌پیچ عطایی دیگر

بلوط، گلنار فارسی، گشنیز خشک، شونیز، لبان ذکر 5/ 2 مثقال، کمون کرمانی، نانخواه، کرویا[10] از هرکدام 5/ 1 گرم، آب سیب، آب به از هرکدام یک لیوان، عسل به میزان دلخواه. مانند دستور انگشت‌پیچ قبلی عمل کنند.

انگشت‌پیچ گل بنفشه

در اول سرد و در دوم تر است.
ملین طبع و نرم‌کننده سینه بوده و سرفه خشک را آرام کند و سوزش ادرار و گرمای مثانه و کلیه را برطرف سازد. برای سرماخوردگی مفید و در ضد عفونی کردن جهاز تنفسی کم‌نظیر بوده و تب را می‌شکند. التهابات و اورام را زایل می‌کند.
گل بنفشه تازه نیم کیلو و شکر نیم کیلو و اگر بنفشه خشک باشد نیم کیلو و شکر یک کیلو، آب سیب ربع کیلو، آب به 150 گرم، شیرخشت، بیدخشت، و ترنجبین از هرکدام 25 گرم. گل بنفشه تر را با 5/ 1 کیلو آب و شکر و ترنجبین و شیرخشت و بیدخشت روی شعله ملایم بجوشانند تا به ربع برسد، صاف کنند و آب‌میوه‌ها را
ص: 28
داخل کنند و بجوشانند تا بقوام آمده و مانند دستور سایر انگشت‌پیچ‌ها کاملا غلیظ شود و قبل از سرد شدن به تکه‌های شکلاتی تقسیم و بگذارند سرد شود. روزانه حد اقل روزی 3 بار و هر بار یک شکلات در دهان گذاشته بمکند.

انگشت‌پیچ انجیر

در اول گرم و در دوم تر است.
مبهی و کثیر الغذاتر از سایر میوه‌هاست. چاق‌کننده، مفتح سدد و مقوی جگر و دافع سده و ورم طحال و بواسیر و عسر البول می‌باشد. ضد آلرژی‌های فصلی و آسم و خشونت سینه و ده‌ها خاصیت مفید برای انسان‌هاست.
انجیر خشک زرد یک کیلو، عسل نیم کیلو، آب به 250 گرم. انجیر خشک سالم و درشت تهیه کنند و بشویند و با 5 کیلو آب مخلوط و 24 ساعت در هوای مایل به گرم نگه دارند سپس بجوشانند تا نصف شود آنگاه عسل را وارد کرده بجوشانند تا بقوام آمده و غلیظ شود و مانند دستور سایر مکیدنی‌ها هر روز در دهان گذاشته بمکند.