گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۱۴


خوش باش که گیتی نه برای من و تست

وین کار برون ز ماجرای من و تست

در خلقت عالم نبود مقصودی

قصدی هم اگر بود ورای من و تست