گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۲۶


چشمت به سیه‌بختی من ایماکرد

زلف تو به قتلم آستین بالا کرد

بنوشت خطت به خون من لایحه‌ای

خال سیهت لایحه را امضا کرد