گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۵۳


رفتم بر توپ تا بکوبم دشمن

فریاد برآورد که ای وای به من

دست دگری و خانمان دگری

من مظلمهٔ که می‌برم برگردن‌؟‌!