گروه نرم افزاری آسمان


شمارهٔ ۵۹


ای خواجه به خط بد دلی سیر مکن

خوبی را بی‌برکت و بی‌خیر مکن

کاری که‌پس‌از سه سال هم‌عهدی و صدق

با من کردی بس است با غیر مکن