گروه نرم افزاری آسمان


 غزل شمارهٔ ۸۰۸


عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند

همه از نرگس مخمور تو خمار شدند

دست و پاشان تو شکستی چو نه پا ماند و نه دست

پر گشادند و همه جعفر طیار شدند

اهل دینار کجا امت دیدار کجا

گر چه دینار بشد لایق دیدار شدند