گروه نرم افزاری آسمان


غزل شمارهٔ ۲۰۴۹ای دم به دم مصور جان از درون تن
نزدیکتر ز فکرت این نکته‌ها به من
ز آینده و گذشته چرا یاد می‌کنم
که لذت زمانی و هم قبله زمن
جان حقایقی و خیالات دلربا
و آن نقش‌های مه که نگنجد در این دهن