گروه نرم افزاری آسمان


غزل شمارهٔ ۲۰۸۷


بگویم مثالی از این عشق سوزان
یکی آتشی در نهانم فروزان
اگر می‌بنالم وگر می‌ننالم
به کار است آتش به شب‌ها و روزان
همه عقل‌ها خرقه دوزند لیکن
جگرهای عشاق شد خرقه سوزان