گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹

از حال ندیده تیره ایامان را
از دور ندیده دوزخ آشامان را
دعوی چکنی عشق دلارامان را
با عشق چکار است نکونامان را