گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۳


اول به هزار لطف بنواخت مرا
آخر به هزار غصه بگداخت مرا
چون مهره مهر خویش می‌باخت مرا
چون من همه از شدم بینداخت مرا