گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹


ای خواجه به خواب درنبینی ما را
تا سال دگر دگر نبینی ما را
ای شب هردم که جانب ما نگری
بی‌روشنی سحر نبینی ما را