گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۰


ای داده بنان گوهر ایمانی را
داده بجوی قلب یکی کانی را
نمرود چو دل را به خلیلی نسپرد
بسپرد به پشه، لاجرم جانی را