گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۱


ای در سر زلف تو پریشانیها
واندر لب لعلت شکرافشانیها
گفتی ز فراق ما پشیمان گشتی
ای جان چه پشیمان که پشیمانیها