گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۴


ای دوست به دوستی قرینیم ترا
هرجا که قدم نهی زمینیم ترا
در مذهب عاشقی روا کی باشد
عالم تو ببینیم و نه بینیم ترا