گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۶


ای شب شادی همیشه بادی شادا
عمرت به درازی قیامت بادا
در یاد من آتشی از صورت دوست
ای غصه اگر تو زهره داری یادا