گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۷


این آتش عشق می‌پزاند ما را
هر شب به خرابات کشاند ما را
با اهل خرابات نشاند ما را
تا غیر خرابات نداند ما را