گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۲۸


این روزه چو غربال به بیزد جان را
پیدا آرد قراضهٔ پنهان را
جانی که کند خیره مه تابان را
بی‌پرده شود نور دهد کیوان را