گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۱


بر رهگذر بلا نهادم دل را
خاص از پی تو پای گشادم دل را
از باد مرا بوی تو آمد امروز
شکرانهٔ آن به باد دادم دل را