گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۳


بیگاه شده است لیک مر سیران را
سیری نبود به جز که ادبیران را
چه روز و چه شب چه صبح دلیران را
چه گرگ و چه میش و بره مر شیران را