گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۶


تا چند از این غرور بسیار ترا
تا کی ز خیال هر نمودار ترا
سبحان‌الله که از تو کاری عجب است
تو هیچ نه و این همه پندار ترا