گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۷


تا عشق ترا است این شکرخائیها
هر روز تو گوش دار صفرائیها
کارت همه شب شراب پیمائیها
مکر و دغل و خصومت افزائیها