گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۳۹


تا نقش خیال دوست با ماست دلا
ما را هم عمر خود تماشاست دلا
وانجا که مراد دل برآرید ای دل
یک خار به از هزار خرماست دلا