گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵


عشق تو بکشت ترکی و تازی را
من بندهٔ آن شهید و آن غازی را
عشقت میگفت کس ز من جان نبرد
حق گفت دلا رها کن این بازی را