گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵


گویم که کیست روح‌افزا مرا
آنکس که بداد جان ز آغاز مرا
گه چشم مرا چو باز بر می‌بندد
گه بگشاید به صید چون باز مرا