گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۶


گه می‌گفتم که من امیرم خود را
گه ناله‌کنان که من اسیرم خود را
آن رفت و از این پس نپذیرم خود را
بگرفتم این که من نگیرم خود را