گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۷


لاحول ولا دور کند آن غم را
گر دیو رسد جان بنی آدم را
آن کز دم لاحول ولا غمگین شد
لا حول ولا فزون کند آن دم را