گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۸


ما اطیب ما الذما احلانا
کنا مهجا ولم نکن ابدانا
این شأبنا کرامة مولانا
یعفو و یعیدنا کما ابدنا