گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۹


من تجربه کردم صنم خوش‌خو را
سیلاب سیه تیره نکرد آنجو را
یک روز گره نبست او ابرو را
دارم بیمرگ و زندگانی او را