گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳


می‌آمد یار مست و تنها تنها
با نرگس پرخمار رعنا رعنا
جستم که یکی بوسه ستانم ز لبش
فریاد برآورد که یغما یغما