گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵


هان ای سفری عزم کجایست کجا
هرجا که روی نشسته‌ای در دل ما
چندان غم دریاست ترا چون ماهی
کافشاند لب خشک تو را در دریا