گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸


آن لقمه که در دهان نگنجد به طلب
وان علم که در نشان نگنجد به طلب
سریست میان دل مردان خدای
جبریل در آن میان نگنجد به طلب