گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۹۳


بی‌جام در این دور شرابست شراب
بی‌دود در این سینه کبابست کباب
فریاد رباب عشق از زحمهٔ او است
زنهار مگو همین ربابست رباب