گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۰


دل در هوس تو چون ربابست رباب
هر پاره ز سوز تو کبابست کباب
دلدار ز درد ما اگر خاموش است
در خاموشی دو صد جوابست جواب