گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲


سبحان‌الله من و تو ای در خوشاب
پیوسته مخالفیم اندر هر باب
من بخت توام که هیچ خوابم نبرد
تو بخت منی که برنیائی از خواب