گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸


گر می‌خواهی بقا و پیروز مخسب
از آتش عشق دوست میسوز مخسب
صد شب خفتی و حاصل آن دیدی
از بهر خدا امشب تا روز مخسب