گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۹


مستند مجردان اسرار امشب
در پرده نشسته‌اند با یار امشب
ای هستی بیگانه از این ره برخیز
زحمت باشد بودن اغیار امشب