گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲


یاری کن و یار باش ای یار مخسب
ای بلبل سرمست به گلزار مخسب
یاران غریب را نگهدار مخسب
امشب شب بخشش است زنهار مخسب