گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۲۷


آن چیست که لذتست از او در صورت
وان چیست که بی‌او است مکدر صورت
یک لحظه نهان شود ز صورت آن چیز
یک لحظه ز لامکان زند بر صورت