گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۴۱


آنکس که امید یاری غم داده است
هان تا نخوری که او ترا دم داده است
در روز خوشی همه جهان یار تواند
یار شب غم نشان کسی کم داده است