گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۵۱


از بی‌یاری ظریفتر یاری نیست
وز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست
هرکس که ز عیاری و حیله ببرید
والله که چو او زیرک و عیاری نیست