گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲


امروز چه روز است که خورشید دوتاست
امروز ز روزها برونست و جداست
از چرخ بخاکیان نثار است و صداست
کای دلشدگان مژده که این روز شماست