گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳


امروز در این خانه کسی رقصانست
که کل کمال پیش او نقصانست
ور در تو ز انکار رگی جنبانست
آنماه در انکار تو هم تابانست